Grattis! Vad är det du ska göra?

–Genèveskolans utbildning är en internationell kurs om rättvisa arbetsvillkor. Deltagarna kommer från alla nordiska länder. En vecka i vår är vi på Runö folkhögkola i Sverige och två veckor i juni i Genève i Schweiz där FN-organet ILO har konferens. Det ska bli superintressant.

Varför sökte du till kursen?

– Allas lika värde och rättigheter är något jag brinner för. Jag har en kandidatexamen i mänskliga rättigheter och är förtroendevald i Handels. Kursen passar mig perfekt för att kombinera fackligt engagemang med internationell rätt. Arbetsrätt är ju en mänsklig rättighet.

Du är alltså högskoleutbildad i mänskliga rättigheter. Vad har det gett dig?

– Utbildningen har gett mig helt andra glasögon och förändrat min syn på världen, på gott och ont. Jag ser att världen är fruktansvärt orättvis. Alla får inte gå i en bra skola, alla får inte en bra anställning. I Sverige har vi laglig rätt att organisera oss fackligt och kan göra oss hörda. I många andra länder hindras människor från det. Men jag har också fått syn på orättvisor på den egna arbetsplatsen. Vi måste engagera oss för att försöka påverka det vi kan.

Vad hoppas du att kursen på Genèveskolan ska ge dig?

– Mersmak att engagera mig vidare. Jag vill jobba med fackliga rättigheter på en nivå som jag är utbildad för, gärna internationellt. Antingen inom facket eller inom någon organisation. Mitt uppdrag som fackombud är superviktigt, men jag vill inte vara butikssäljare i 35 år till.

Fakta

Genèveskolan

Nordiska folkhögskolan i Genève (Schwiez) startade 1931.

Skolan ger kunskap till nordiska fackföreningar och folkrörelser kring globalisering och rättvisa arbetsvillkor.

Syftet är att öka kunskap om internationellt samarbete och regelverk, att stimulera till fackliga aktiviteter nationellt och internationellt, samt att öka språkförståelsen och gemenskapen inom Norden.

Varje år genomförs en tre veckor lång kurs, varav en vecka äger rum på Runö folkhögskola i Åkersberga och två veckor i Genève i samband med FN-organet ILO:s konferens. ILO (International Labour Organisation) är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor.

Från svenska Handels deltar i år Emelie Hellström och Josefin Sand.

Ansökning sker via hemsidan www.geneveskolan.org.