Arbetsmiljöverket gör en riktad insats mot bemanningsbranschen för andra gången i ordningen. Vad tänker ni om det?

– Jättebra. Det ser ju ut som om branschen skulle vara mer skadetyngd och det tror jag hänger ihop med att vi inte är en bransch utan många branscher. Vi vill gärna veta hur det ser ut på riktigt. Får vi nu en bra genomlysning så kan vi börja arbeta med de problem som finns.

Dubbelt så många uthyrda råkar ut för olyckor. Vad tror du det beror på?

– Jag har inget konkret svar på det. Vi avvaktar Arbetsmiljöverkets tillsyn. Vi hade velat jämföra till exempel yrkeskategorin montörer, som är anställda på ordinarie sätt med montörer som är bemanningsanställda. Nu gick det tyvärr inte, men det hade varit jätteintressant att ta reda på om det är just faktorn bemanningsanställd som avgör.

En uthyrd kan ha tunga monotona arbetsuppgifter på ett företag och sedan jobba med lika belastande moment på andra företag. Hur har ni koll på det?

– Arbetsmiljön är ett dubbelt ansvar. Det trycker vi stenhårt på. Inhyraren har ansvar och bemanningsbolaget har ansvar. Så egentligen har bemanningsanställda en extra säkerhet. Personalen är bemanningsbranschens enda tillgång. Vi måste vara den bästa arbetsgivaren. Då går det inte att behandla personalen illa eller utsätta dem för risker i onödan för då förstör vi vår egen verksamhet.

Hur arbetar ni för att förebygga skador bland bemanningsanställda?

– Vi har bland annat dragit igång ett partssammansatt arbete för att titta på arbetsmiljön för konsulterna, alltså de som är uthyrda hos kund. Kanske kommer det att vara ett arbete som bidrar till att minska olyckor och risker på sikt.

Bemanningsanställda vågar inte prata med oss av rädsla för att förlora jobbet. Vad tror du det beror på?

– Det är inte en bild som vi ser utifrån de medarbetarundersökningar som vi gör. De visar att man trivs bra på jobbet och känner sig som en del av gemenskapen när man är ute på arbetsplatser. Och man känner inget som helst hinder att komma med kritik eller förslag varken till sin arbetsgivare eller till arbetsplatsen där man är uthyrd.

Vissa uthyrda känner press att jobba snabbare än företagens egna anställda av rädsla för att bli utbytta. Hur ser ni på det?

­– Jag känner inte alls igen den bilden. Det rimmar illa med hur branschen har utvecklats. I dag är det långa förtroendefulla samarbeten där man söker längre uppdrag för medarbetarna. Som jag sa tidigare, personalen är ju den viktigaste och enda resursen för att göra ett bra arbete.

Enligt facket finns uthyrda som fått sluta efter en skada för att det inte finns något lättare arbete att omplacera till. Hur jobbar ni med rehab-ansvaret?

– Rehab-ansvaret omfattas av arbetsgivaransvaret, det vill säga inte en specifik fråga som vi som arbetsgivarorganisation driver. Däremot vet vi att våra medlemmar tar sitt rehab-ansvar på största allvar och att de arbetar aktivt med detta.

 

Svensk Handel vill inte kommentera

Vi har bett om en intervju med arbetsgivarorganisationen Svensk Handels vd Karin Johansson. Hon har haft tre veckor på sig att svara men säger att hon inte har tid. Vi ville bland annat fråga hur de ser på att deras medlemsföretag kan köpa sig fria från rehabiliteringsansvar genom att ta in bemanning på tunga arbetsuppgifter.