Handels vill inte kommentera överläggningarna som sker i Svensk Handels hus på Regeringsgatan i Stockholm.

”Vi fortsätter förhandlingarna och har i dag inget övrigt att informera om”, skriver Handels förhandlingsledare Linda Palmetzhofer i ett sms.

Svensk Handels förhandlingschef Tomas Undin har lämnat ett skriftligt uttalande på organisationens hemsida:

”Vi går in i slutförhandlingar med flera svåra frågor kvar att lösa. Det pågår ett hårt och målmedvetet arbete för att få nya avtal på plats. Vi fortsätter att förhandla med oavbruten kraft.”

Fackets förhandlingsdelegationer med förtroendevalda medlemmar är inkallade sedan i tisdags för att vara med som rådgivare till förhandlingsledningen i det avgörande skedet.

Löneökningarna i handelns avtal är beroende av vad som bestäms i avtalen mellan arbetsgivarna och facken inom industrin. De opartiska ordförandena (opo) som leder industrins förhandlingar väntas lämna ett slutbud i dag, torsdag.

Opo:s första bud i söndags gällde ett treårigt avtal med löneökningar på 5,9 procent. Industrins arbetsgivare sa på måndagen ja till budet, medan facken inom industrin sa nej. Facken hänvisade bland annat till att löneökningarna var för låga och att förslaget saknade den låglöneprofil som LO-förbunden gemensamt beslutat att kämpa för. Låglönesatsningen innebär att löneökningarna bestäms i både procent och kronor. Utformningen skulle ge procentuellt större löneökningar till anställda med heltidslön under 24 000 kronor i månaden.

I detaljhandelsavtalet för butiksanställda kräver Handels, förutom löneökningar, heltid som norm, skärpta regler för hyvling av arbetstid och bättre tjänstepension för deltidsanställda. Svensk Handel motsätter sig en särskild satsning på lågavlönade och kräver tvärtom att avtalens lägsta löner inte ska höjas alls.

För anställda inom lager och e-handel är tanken att dagens två kollektivavtal ska bli ett. Arbetsgivarna kräver större makt över arbetstidens förläggning, medan facket vill ha större inflytande över bland annat inhyrning av arbetskraft.

Handels avtal för butiker, lager och e-handel hör till de cirka 200 svenska kollektivavtal som löper ut 31 mars. Om nya avtal inte träffats före 1 april fortsätter de gamla avtalen att gälla. Både fack och arbetsgivare har dock möjlighet att varsla om konflikt. I fackets fall handlar det i första hand om strejk.