Jag är beredd att offra mitt nya löneutrymme för att täppa till hålen som finns i las och be till alla övermakter att jag inte blir av med vare sig timmar eller andra förmåner under kommande avtalsperiod.

Ur arbetsgivarens synvinkel är ju vi anställda trots allt bara en kostnad. Att vi arbetstagare skulle vara det värdefullaste en arbetsgivare har, den romantiseringen försvann för länge sedan om den ens har funnits.

Till följd av domen i arbetsdomstolen den 30 november har Coop sett till att ingen sitter säkert på sin anställning. Flera fack har redan fått erfara att arbetsgivarna hyvlar kontrakt och drar ner på tjänster och omfattningar som funnits i decennier.

Till följd av rådande riksdagssituation har vi inget annat val än att jobba för att förbättra våra kollektivavtal. Detta gör vi genom att vi är många som ställer krav.

Men den svenske arbetstagaren har blivit lat med ursäkten ”alla problem löser facken, jag får min lön ändå.” ”Jag behöver inte vara med för jag får allt ändå”. Snart får ingen någonting. Är ingen med i facket så kan ni vinka hejdå till OB det första ni gör, sedan försäkringar och framförallt trygghet.

Uppriktigt sagt alla arbetstagare och fackförbund: sätt hårt mot hårt! Nu måste vi väl kunna använda vårat strejkvapen för att markera lagom till påsk?

Det är inte okej med ofrivilligt otrygga anställningar och deltider.

Upp till kamp nu för i h*lvete! #SLUTAHYVLA

Med respekt för arbetstagare och arbetsgivare och för ett trevligare samhälle.