Handels har kallat till presskonferens klockan 14.00 och Svensk Handel klockan 15.30.

Avtalen i handeln ska följa det märke som slogs fast av industrins avtal som blev klara på fredagen: treåriga avtal värda 6,5 procent plus en särskild satsning på lågavlönade. Hur låglönesatsningen tillämpas i handeln blir avgörande för hur industrins märke fungerar i praktiken. I detaljhandeln (butiker) har 72 procent av de anställda en heltidslön under 24 000 kronor och ska därmed gynnas av låglönesatsningen. I partihandeln (lager) har 24 procent en lön under brytpunkten.

Andra stridsfrågor i avtalsförhandlingarna gäller arbetstider för lagerarbetare, regler för hyvling av arbetstid för butiksanställda och förbättrad avtalspension.

Mer information kommer.