I insikten om att gemensam trygghet är den individuella frihetens förutsättning, har arbetarrörelsen i alla år tagit strid för en stark svensk modell för full sysselsättning och goda arbetsvillkor.

Sedan valet 2014 har jobben blivit fler och arbetsmarknadspolitiken stärkts. Det är mycket bra.

Men anställningstryggheten har hamnat i skymundan.  I avtalsrörelsen riktar arbetsgivarna udden mot vår makt över arbetstiden. Borgerliga partier i armkrok med näringslivslobbyn vill runda avtal och sänka löner via lagstiftning. Samtidigt har de otrygga anställningarna ökat dramatiskt, med direkt ruttna avarter som sms-anställningar.

Den svenska modellen är under hård press. Här behöver en samlad arbetarrörelse ta strid och formulera ett tydligt alternativ. Inför partikongressen vill vi lyfta fram tre viktiga förslag:

1. Avskaffa av anställningsformen allmän visstid.
Detta är ett oerhört betydelsefullt ställningstagande som partistyrelsen redan på förhand ställt sig bakom, i linje med LO-kongressens beslut i frågan. Tidsbegränsade anställningar ska vara tydligt motiverade, inte på godtycklig grund med stöd i lagstiftning.

2. Täpp till hålen i las och sätt stopp för hyvling av arbetstid.
Efter flera uppmärksammade fall där arbetsgivare hyvlat ner arbetstider har det blivit plågsamt uppenbart att det finns kryphål i las som måste täppas till.

3. Rättvis avdragsrätt – gör fackföreningsavgiften avdragsgill.
På samma sätt som företag kan dra av sitt medlemskap i arbetsgivarförening bör arbetare kunna dra av fackföreningsavgiften på skatten.

En stark fackföreningsrörelse och ett rakryggat Arbetareparti med självförtroende kan och ska göra skillnad. För socialdemokratin finns inget farligare än när systemkritiken tystnar. När vi säger att det inte går. Läget i riksdagen är inte det muntraste och opinionsläget kunde varit bättre. Men det enda sättet att nå dit vi vill är att ta fram starka förslag och söka väljarnas stöd för politiken.

I grunden är det en fråga om anständighet. I vårt Sverige ska ingen behöva sova med mobilen under kudden, över en natt påtvingas en lägre sysselsättningsgrad eller hoppa runt bland otrygga anställningar.

På svensk arbetsmarknad ska heltid vara norm. Arbetsmarknadens parter ska vara starka och jämbördiga. Anställningstrygghet en självklarhet.

Dit ska vi. Låt oss sätta rejäl politiskt tyngd bakom orden.

Adrian Ericson (S), kongressombud från Jönköping
Ann Johansson, ordförande Handels avd. 9
Mikael Andreasson, ombudsman, HRF avd. 55 öst
Ola Palmgren, facklig ledare för SSU
Madelene Kohut, ungdomssekreterare LO Småland-Blekinge, Livs