Detta sker samtidigt som allt fler verkar bli överens om att svenskarnas konsumtion i sin nuvarande form är ett problem. Kan lokal handel och småföretag vara en del av lösningen? Det tror vi, men då måste politiker våga sätta ner foten.

Regeringens åtgärder än så länge på området har varit att inte ta med konsumtion i det nyligen lanserade klimatpolitiska ramverket, utan i stället ge Konsumentverket i uppdrag att inrätta ett Forum för miljösmart konsumtion och att ”stimulera miljösmarta konsumtionsmönster”.

Svensk konsumtion som ett internationellt miljöproblem behöver lyftas mer, och ännu är det långt kvar till lösningar som känns trovärdiga. Åtgärder behöver presenteras som är både miljömässigt och socialt hållbara, även för handeln. Inom det internationella biståndet har regeringen uttalat en ambition att föra samman klimat- och utvecklingsagendan. Samma tanke borde väl då gälla även för oss själva och den påverkan som vår egen livsstil har. De maktstrukturer som livnär sig på ojämlikhet runt om i världen hålls också under armarna av den internationella handelsekonomin och de stora kedjornas billighetskultur.

Bland nuvarande riksdagspartier har vi ännu inte sett en helhetspolitik som kan lägga grunden för en rättvis omställning. Rådande politik ska gynna en tillväxt, som till stor del ännu sker på bekostnad av miljö och mänskliga rättigheter, medan ansvaret för problemen med det hela skjuts över på individen. Bristen på problematisering av köpcentrum och handelsområden är ett talande exempel på de dubbla budskapen.

Vi vill se politiska åtgärder mot utökningen av köpcentrum och handelsområden, och i stället satsningar på mer bostadsnära handel. Stimulans av lokala småföretagare i handeln behövs som motvikt till den ojämna konkurrens som råder mellan dessa och de internationella kedjorna.

Under partikongressen i slutet av mars förtydligade Feministiskt initiativ sin näringspolitik med utökade satsningar på alternativa driftsformer såsom kooperativt företagande inom handeln. Dessa har dessutom en tendens att föra med sig fokus på lokal produktion, schyssta produktionsvillkor, kort transport samt varors kvalitet och livslängd i stället för snabb förbrukning. Att kunna både försörja sig och göra sina inköp i lokal, miljösmart handel ska inte vara ett privilegium, utan en möjlighet för alla.

Jennifer Råsten, näringspolitisk talesperson Feministiskt initiativ
Pelle Hällje, näringsutskottet Feministiskt initiativ