– Vi har ett gemensamt arbete på gång inom LO, säger Per Bardh, avtalssekreterare på Handels.

I oktober 2015 berättade Handelsnytt att Handels och IF Metall diskuterade ändringar i lagen om anställningsskydd, las, med motparterna Industriarbetsgivarna, Teknikarbetsgivarna och Svensk Handel. Arbetsgivarna ville ändra turordningsreglerna och göra det lättare att säga upp anställda. Facken ville begränsa allmän visstid och inhyrning samt få till en bättre omställning till nytt jobb vid uppsägning. Samtalen fördes i tysthet.

Nu skriver Dagens Nyheter att IF Metall vill återuppta dessa samtal. Något Handels stödjer. Denna gång är tanken att så många LO-förbund som möjligt ska vara med och förhandla.
– Vi utreder nu möjligheten att inom LO gå fram med gemensamma förslag, säger Per Bardh.

En arbetsgrupp jobbar med att ta fram förslag på hur LO-förbunden skulle kunna samarbeta i frågan. I augusti/september i år ska dessa presenteras. Därefter tas besked om LO ska kontakta Svenskt Näringsliv för att inleda diskussioner.

Förra gången, 2015, kritiserades Handels och IF Metall för att samtalen fördes bakom ryggen på medlemmarna. Det fanns också kritiker som vara rädda för att facket skulle gå med på försämringar av las.

Vad säger Handels till dem i dag?
– Vi har aldrig velat försämra las för de anställda. Tvärtom vill vi öka tryggheten. Någonting måste göras åt las. I dag är den som en schweizerost, full med hål. Las har genom åren försämrats genom lagändringar och domstolsutslag. Det visar särskilt den senaste hyvlingsdomen. Arbetet inom LO sker i öppenhet. Vi är tydliga med att vi jobbar med las-frågan, säger Per Bardh.

Fakta

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd, las, innehåller bland annat regler om turordning vid uppsägning. Grundprincipen är sist in, först ut.

Lagen innehåller också regler om tidsbegränsade anställningar, bland annat allmän visstidsanställning som infördes 2007.

Många av bestämmelserna i las kan upphävas genom kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare.