När ska man inkomma med en ansökan om sin femte semestervecka? 

/Undrande

svar: Semester utöver huvudsemestern är bra om du ansöker om i så god tid i förväg som du kan. Lämna gärna in önskemålet kring din femte semestervecka redan när du lämnar in önskemålet om huvudsemestern. Det är dock upp till arbetsgivaren att svara ja eller nej på om perioden kan beviljas. Om din önskade vecka inte kan godkännas av arbetsgivaren behöver ni titta på när den ska tas ut i stället.

Arbetsgivaren kan inte neka dig att ta ut dagarna under hela semesteråret. Vill du inte spara några dagar till ett senare år måste arbetsgivaren bevilja dig ledighet någon gång innan den 31 mars året därpå, eftersom semesteråret tar slut då.

Emma, facklig rådgivare, Handels Direkt