Avdraget ska göras i form av en skattereduktion med 25 procent av den totala medlemsavgiften som betalas under ett år. För en butiksanställd medlem i Handels med en månadslön på 27 600 kronor innebär det att man får tillbaka cirka 1 500 kronor per år.

Avdragsrätten för fackföreningsavgift och a-kassa togs bort av den borgerliga regeringen 2007 (se faktaruta). Samtidigt har arbetsgivarna fortsatt kunna göra avdrag för arbetsgivarorganisationernas medlemsavgifter. Går budgetförslaget igenom i riksdagen återinförs avdraget den 1 juli 2018.

Inför Handels kongress förra året inkom flera motioner om att återinföra avdragsrätten, motioner som också fick bifall av kongressen.

– Först och främst är det en orättvisa att arbetsgivaren har möjlighet till detta, men inte vi. Sen tror jag är det här ett litet steg på vägen att få unga att gå med och på sikt stärka facket, sade Pia Johansson, H&M Online-anställd och vice ordförande på Handels i Borås till Handelsnytt inför kongressen.

Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt lyfter fram reformen som en ”vänsterframgång”.

– För många innebär avdragsrätten skillnaden mellan att stå utanför facket och att gå med. Vår förhoppning är att fler nu ska ha råd att betala sin medlemsavgift och på så vis stärka den fackliga organisationsgraden, säger Jonas Sjöstedt i ett pressmeddelande.

Att även återinföra en skattereduktion för a-kassan ingår inte i förslaget, däremot försvinner en av karensdagarna i a-kassan. Det innebär att det blir sex, i stället för sju dagar, innan ersättningen kommer igång.

Reformen kommer att kosta cirka 1,33 miljarder 2018, och därefter 2,67 miljarder kronor per år från och med 2019.

Fakta: Avdragsrätten

2007, taxeringsåret 2008, slopades avdragsrätten för fackföreningsavgift och arbetslöshetskassa.

För fackavgiften var reduktionen 25 procent av den årliga kostnaden. För a-kassan var reduktionen 40 procent. Avdragsrätten för a-kassa har funnits sedan början av 80-talet, medan möjligheten till avdrag för fackavgift fanns mellan 2002 och 2008.

Från och med 2005 var det egentligen inget avdrag som man deklarerade själv, utan en skattereduktion som Skatteverket skötte automatiskt. Regeringen och Vänsterpartiets förslag föreslås fungera på liknande sätt.