– Beslutet att lämna Nordea har nu fattats av förbundsstyrelsen. Vilken bank som blir vår nya huvudbank är inte klart ännu. Vi samtalar med flera. Att byta huvudbank är ingenting som görs i en handvändning, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson.

I början av september meddelade Nordea att de flyttar sitt huvudkontor till Finland. Diskussionen har förts länge inom banken, men det var regeringens planer att höja resolutionsavgiften som avgjorde saken.

Resolutionsavgiften används som säkerhet vid en finanskris. Att Nordea inte vill vara med och betala en höjd sådan har fått fler kunder att reagera. Handels sa tidigt att de lämnar Nordea vid en flytt. Men i veckan fattades alltså det formella beslutet att byta huvudbank.

Handels har runt en halv miljard kronor i tillgångar. Men Nordea är även Handels transaktionsbank, det vill säga Handels använder Nordea vid betalningar, medlemsavgifter och löneutbetalningar. Handels har även sina medlemslån i Nordea. Även de kommer att flyttas, men till vilken bank är inte klart. Lånen har förhandlats fram via LO och erbjuds till alla som är medlemmar i ett LO-förbund.
– Vi kommer inte att ha kvar medlemslånen i Nordea, men även detta är en process. Ingen medlem ska drabbas och vi kommer att erbjuda medlemslånen i en annan bank. Men detta är frågor vi ser över gemensamt i LO, säger Susanna Gideonsson.

Nordea har kritiserat de som valt att lämna banken för att vara nationalistiska. Det avfärdar Handels.
– Det är handlar först och främst om att Nordea inte vill vara med och ta sitt ansvar. Inte om att banken måste vara svensk, säger Susanna Gideonsson.

Nordea motiverar sitt flyttbeslut med att de vill vara medlemmar i EU:s bankunion och omfattas av samma regelverk som jämförbara europeiska banker. Till skillnad från Sverige är Finland med i EU:s bankunion.

Förutom Handels är det klart att Seko och Kommunal lämnar Nordea. LO och Fastighets utreder fortfarande frågan, men ambitionen från LO:s sida är att lämna banken. Nordea var tidigare Pappers fondförvaltare men förbundet bytte bank i och med Panamaskandalen förra året, då kopplade läckta dokument Nordea till avancerat skattefusk. 

Flera LO-förbund däribland IF Metall och Hotell- och restaurang har Swedbank som huvudbank. Swedbank är en av de banker som Handels för samtal med.

Fakta

Resolutionsavgiften

Regeringen vill bygga upp en större buffert som säkerhet vid en eventuell finanskris. Enligt regeringens senaste förslag höjs resolutionsavgiften med tre miljarder nästa år, för att sedan trappas ned – först till dagens nivå 2019 och sedan med ytterligare en halvering till 2025.
Källa: TT och Arbetet.