Lärlingsprogrammet Nyanländ i Axfood börjar i januari som ett pilotprojekt med tio deltagare på Willys och Hemköp i Stockholm. Planen är att så småningom bygga ut det till hela Sverige inom de båda kedjorna.

Formerna är desamma som vid yrkespraktik för dem som gått ut gymnasiet: Lärlingsutbildningen pågår på heltid i tolv månader. 75 procent av tiden ägnas åt praktiskt butiksarbete och 25 procent är utbildning. En del av det studiematerial som finns för yrkespraktikanter ska omarbetas till lätt svenska för att passa de nyanlända. Lönen är 75 procent av grundlönen.

Frida Antbrink, klubbordförande på Hemköp i Stockholm, har varit med och förhandlat om villkoren. Hon välkomnar satsningen.

– En strukturerad praktik med ordentlig utbildning är mycket bättre än allehanda åtgärder utan styrsel, säger Frida Antbrink.

Klubben har i förhandlingarna betonat att både arbetsplatser och handledare måste väljas med omsorg.

Axfoods HR-direktör Louise Ring säger att företaget vill att butikerna ska spegla mångfalden i dagens Sverige. Lärlingarna kommer att tas ut i en vanlig rekryteringsprocess, där personlighet är viktigare än erfarenhet.

– Vi använder tester för att välja ut människor med viktiga förmågor som att ge service och möta kunder, säger Louise Ring.

Efter genomgången lärlingsutbildning får deltagaren ett yrkesbevis. Arbetsgivarens syfte är att erbjuda fortsatt anställning.  

Lennart Grönberg på Handels förbundskontor är entusiastisk.

– Jättespännande! Vi gillar att satsningen bygger på ett kollektivavtal. Det är en bra väg in i butiksvärlden.

Att erbjuda nyanlända jobb till lägre lön är facket inte alltid positivt till. Men den här formen får godkänt av Lennart Grönberg.

– Här handlar det om utbildning på 25 procent, med handledning och studiematerial. Det är något helt annat än gratis arbetskraft som staplar varor i ett år.

Fakta

Nyanländ i Axfood

Lärlingsprogrammet vänder sig till personer över 20 år som fått uppehållstillstånd i Sverige och är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Första steget är ett pilotprojekt för tio nyanlända som blir butikslärlingar på Hemköp och Willys i Stockholm. Förhoppningen är att därefter bygga ut det till kedjornas 400 butiker i hela Sverige.

Praktiken sker på heltid i tolv månader. Lärlingen får lön som motsvarar 75 procent av minimilönen. Efter genomgången praktik får man ett yrkesbevis.

Lärlingen har en handledare. Teoretisk utbildning sker bland annat genom en webb-baserad kurs som delvis anpassats till lätt svenska. Vid behov kan praktiken kombineras med utbildning i svenska för invandrare.

Butiker som deltar får statligt bidrag i form av handledarstöd och sänkt arbetsgivaravgift.