Hur ser Åhléns på resultatet av förhandlingarna?
– Tyvärr nådde vi inte ända fram. Det förslag vi hade och la fram i förhandlingarna tycker vi optimerar bemanning utifrån kund- och driftbehov på ett bättre sätt, främst för den flexibilitet vi ser behov av. Vår utgångspunkt, att vi behöver se över bemanningen utifrån dagens kund- och driftbehov, kvarstår.

Så Åhléns är inte nöjda med slutresultatet?
–Vi har nått enighet i nuläget, men vi ser inte att det är en optimal bemanning för framtidens drift- och kundbehov där flexibilitet blir viktigare än tidigare.

Varför behöver Åhléns dra ner på timmar på varuhuset i Skanstull?
– Vi behöver agera för att möta de förändringar som sker i vår omvärld med digitalisering och nya konsumtionsmönster. För att kunna vara lönsamma och kostnadseffektiva framåt ser vi över hela vår organisation. På Skanstull och i våra övriga varuhus behöver vi optimera vår bemanning utifrån dagens kundbehov. Utifrån våra förutsättningar har vi försökt att skapa ett schemaupplägg för våra medarbetare som är så bra som möjligt.

Fotnot: Åhléns har valt att svara via mejl och via sin kommunikationschef Weronica Nilsson.