I dag är fackliga uppdrag utanför den egna arbetsplatsen inte grund för a-kassa. Detsamma gäller politiskt arbete. En heltidsanställd som jobbar 20 procent med fackliga eller politiska uppdrag får i dag a-kassa för en 80-procentig inkomst.

Den S-ledda regeringen har länge lovat att ändra reglerna så att förtroendevalda får rätt till a-kassa. På torsdagen lade regeringen ett lagförslag som väntas träda i kraft 2 juli nästa år.

– Personer som tar på sig politiska och fackliga förtroendeuppdrag utför viktiga insatser för samhället. Det här beslutet ger större trygghet för förtroendevalda, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i ett pressmeddelande.

Alla förtroendeuppdrag där man har laglig rätt att ta ledigt från jobbet ska enligt förslaget ge grund för a-kassa.

Ylva Johansson räknar med att förslaget ska röstas igenom i riksdagen. I utredningen som lade fram förslaget för några år sedan rådde politisk enighet.

LO och Handels har länge drivit kravet att förtroendeuppdrag ska vara a-kassegrundande.

– Det är en viktig demokratisk fråga, sa Handels ordförande Susanna Gideonsson till Handelsnytt 2016.