Arbetar som frisör och fattar inte hur mycket jag ska ha i sjuklön. Är det inte 80 procent?
Från Mia! 

SVAR: Eftersom frisörer har ett särskilt lönesystem med provisionsbaserad inkomst finns också en särskild beräkning kring sjuklön. Detta gäller för frisörer som omfattas av kollektivavtal.
Behöriga och obehöriga frisörer samt elev i nivå 4 ska sedan 1/4 2017 ha 93 procent av garantilönen i sjuklön.
Övriga ska ha 80 procent av tim- eller månadslön. Självklart gäller även regeln om karensdag.
Kata, facklig rådgivare, Handels Direkt