I onsdags rapporterade Handelsnytt om hur hyvlingen brett ut sig i handeln sedan den omtalade Coop-domen kom för drygt ett år sedan. Totalt 92 arbetsplatser har hyvlats, eller hotats av hyvling, sedan domen meddelades i Arbetsdomstolen november 2016.

Tidningen Kommunalarbetaren har nu gjort en liknande undersökning som visar att hyvlingen inte alls fått samma fotfäste i den kommunala sektorn. Endast fem av tretton Kommunal-avdelningar har haft något fall av hyvling det senaste året. Totalt rör det sig om färre än tio fall.

Johan Ingelskog, chef för avtalsenheten på Kommunal, säger till Kommunalarbetaren att han ser flera förklaringar till detta. Bland annat ett lyckat heltidsprojekt som Kommunal driver tillsammans med arbetsgivarorganisationen SKL.

Han pekar också på att det generellt är väldigt få arbetsbristförhandlingar på Kommunals områden jämfört med Handels.

– Antalet arbetade timmar är ganska jämt och det gör att arbetsbristsituationer sällan uppstår. Jag kan tänka mig att inom Handels områden går det mer upp och ner för butiker till exempel. I de fall hos oss där det förekommer så är det ofta manligt dominerade yrken där heltid är norm och där skulle arbetsgivaren aldrig drömma om att föreslå att personalen ska gå ner till deltid.

Exempel på arbetsplatser som har hyvlat inom Kommunals områden finns dock. Bland annat Bräcke Diakoni som hyvlat 28 heltidstjänster i Lerum, samt det kommunala bolaget Solom i Sollentuna där cirka 90 anställda fått sänkt sysselsättningsgrad.