Handelsnytt har tidigare berättat om Arbetsmiljöverkets granskning av den fysiska arbetsmiljön på möbelkedjan Jysk. Omfattande förbättringar måste ske i samtliga 140 Jyskbutiker i Sverige, annars kan stora vitesbelopp vänta.

I Jysks svar till Arbetsmiljöverket radar företaget upp flera insatser som de säger sig ha genomfört den senaste tiden. Bland annat hävdar Jysk att alla medarbetare utbildats i praktisk och teoretisk ergonomi, och att samtlig personal har gått online-kurser i arbetsmiljö under hösten 2017.

Enligt kedjan bygger man också om flera lager, höjer friskvårdsbidraget, och har startat en arbetsmiljögrupp där ledning, butikschefer och arbetstagare ingår.

Men den beskrivningen får flera av kedjans skyddsombud att se rött. Åtskilliga uppgifter som HR-chef Charlotta Lindborg lämnat till Arbetsmiljöverket stämmer inte, skriver tre skyddsombud i ett brev till myndigheten.

Mycket av det som står i deras svar är helt enkelt inte sant.

– För oss var det en självklarhet att ge Arbetsmiljöverket vår sida. Mycket av det som står i Jysks svar är helt enkelt inte sant, säger skyddsombuden Marie Lindgren i Borås, Ulla Svensson och Tina Rejbrand i Helsingborg och Ängelholm.

Flera medarbetare skyddsombuden varit i kontakt med har inte fått den ergonomiutbildning som Jysk hävdar. På grund av slimmad bemanning prioriteras också teknisk utbildning för nyanställda ner, vilket resulterar i hög arbetsbelastning för övriga medarbetare.

Skyddsombuden trycker också på att de belastningsergonomiska bedömningarna som gjorts som följd av AV:s granskning endast har utförts i två butiker i Sverige – detta trots att kravet ska omfatta alla 140 butiker. Inför dessa inspektioner har butikerna städats noggrant för att ge ett bättre intryck, menar skyddsombuden.

– När jag såg deras svar höll jag på att explodera. Vi var tvungna att reagera för det är så mycket de skriver som inte stämmer, säger skyddsombudet Ulla Svensson och fortsätter:

Varför vill företaget inte se verkligheten?

– Om inte vi gör det här nu så kommer Jysk att fortsätta sväva runt i deras laglösa land. Även om vi blir motarbetade så tycker inte vi att vi gör något fel. Vi står bara upp för medarbetarnas rätt till en god arbetsmiljö. Vi är en stor tillgång. Varför vill företaget inte se verkligheten?

Andra problem i Jysks svar som skyddsombuden lyfter fram är hur förtaget refererar till medarbetarundersökningar, undersökningar där ”negativ” feedback inte går att ge. De hävdar också att antalet skyddsronder efter order uppifrån har minskat inom företaget, och att man inte gör några riskbedömningar i de ombyggnationer som företaget nu gör. Man kritiserar också den arbetsmiljögrupp som tillsatts och ställer frågan varför inget av skyddsombuden fått information om denna, eller har fått inbjudan om att delta.

Skyddsombuden upplever också att de blir utsatta för repressalier och hård press när de lyfter arbetsmiljöfrågor. Jysk har tidigare kritiserats för att tre skyddsombud sagts upp i Helsingborg inom loppet av tre år.

Enligt arbetsmiljöinspektör Annegret Ellinger, som utreder kravet mot Jysk, kan en förklaring till att bilden av läget är så olika bero på hög personalomsättning bland både chefer och butiksanställda. Även om Jysk har utbildat personalen i ett skede så riskerar kunskapen och rutinerna att gå förlorade när de slutar.

– I ett sånt läge kan man inte vänta med utbildning kring lyfthjälpmedel och ergonomi. Gör man det får de som jobbat länge ta mycket av de tuffa arbetsuppgifterna, säger Annegret Ellinger.

Hoten som skyddsombuden upplever att de utsätts för, till exempel att man riskerar att bli utköpt om man säger ifrån, är det något ni väger in när ni beslutar om viteskravet? 

– Nej. Det är bra att skyddsombuden träder fram och säger sitt. Det är deras uppdrag att representera arbetstagarna. Men om man blir utsatt så är en arbetsrättslig fråga som facket ska driva, inte Arbetsmiljöverket.

Handelsnytt har utan framgång sökt Jysks HR-chef Charlotta Lindborg för en intervju. Via mejl skriver dock Jysks pressekreterare Sandra Martinsson att eftersom företaget fått svara på Arbetsmiljöverkets krav, så är det även skyddsombudens rätt att göra detsamma.

Vi har läst deras svar och vår syn skiljer sig på några ställen.

– Vi har läst deras svar och vår syn skiljer sig på några ställen. Nu är det Arbetsmiljöverkets roll att värdera uppgifterna som kommit in och ta ett beslut, skriver hon.

LÄS HELA GRANSKNINGEN AV JYSK HÄR: