Vi mejlade 14 företag/koncerner längs gatan för att ta reda på hur dådet påverkat deras kris- och säkerhetsarbete.

Åhléns: Svår och intensiv period

”Det var en utmanande och svår tidsperiod för våra medarbetare på Åhléns City. Det är även en fortsatt intensiv period nu med rättegång som pågår där vi har medarbetare som är involverade. Vi har även årsdagen.

Vi har under hela denna period arbetat tillsammans med företagshälsovård med att ta hand om och stötta alla berörda, och vi jobbar aktivt under våren med att fånga upp våra medarbetares behov runt detta.”

Terrordådet på Drottninggatan

Terrordådet ökade medvetenheten om säkerhet och kris

Nyheter

H&M-koncernen (H&M, Weekday): Krisutbildat 120 

”Vi utbildar alla våra butikschefer vartannat år i krisutbildning där även terrorattack ingår. Vi har efter terrorattacken även utbildat 20 avdelningschefer i butikerna på Drottninggatan.

Som rutin anmäls minst två i varje butik med nyckelansvar, som avdelningschefer, till Hjärt- och lungräddningsutbildning. I höstas satte vi en ny rutin då vi såg att många anmäldes men få deltog. Det är viktigare nu än någonsin att alla som anmäls MÅSTE delta. Om bortfall sker måste butikschef/ HR ersätta platsen.

Vi utbildar all personal genom utrymningsövningar två gånger per år, samt i rån och hotfulla situationer en gång per år. Vi har även en ökad närvaro av uniformerad vakt i dessa butiker. ”

Terrordådet på Drottninggatan

”Bilderna och skriken kommer tillbaka”

Nyheter

Din sko: Sett över utrymningsvägar

”Efter händelsen har vi sett över utrymningsvägarna i butik. I direkt anslutning till dådet sattes hjälp in för att ”fånga upp” drabbad personal.

Under ett flertal tillfällen hölls frivilliga samtal med samtlig personal från drabbade butiker. Under året har flera uppföljningar gjorts för att säkerställa att all personal fått den hjälp som behövdes.”

Under året har flera uppföljningar gjorts för att säkerställa att all personal fått den hjälp som behövdes.

Kappahl: Kontrollerat säkerhetsrutinerna

”Vi har agerat på alla nivåer i bolaget för att dra lärdom och agera på det som hände. Vi har gått igenom våra säkerhetsrutiner och tekniska hjälpmedel med mera för att säkerställa att de fungerar och är de vi behöver. Vi uppmärksammar dagen i dialog med medarbetarna på de arbetsplatser som närmast berörts.”

Terrordådet på Drottninggatan

Efter terrordådet – så hanterar du en kris

Nyheter

Clas Ohlson: Frivillig HLR-utbildning för anställda

”Stora delar av medarbetarna på Drottninggatan har nyligen genomgått utbildning i Hjärt- och lungräddning, men inte som en konsekvens av terrordådet, utan som en frivillig ordinarie utbildning som företaget erbjuder.

Vi har ett säkerhetsarbete som bygger på en väl inarbetad process. Vi har också en krisorganisation som omgående kan aktiveras. Där ingår krisstöd och uppföljning för drabbade.”

Vi har ett säkerhetsarbete som bygger på en väl inarbetad process.

Indiska: Personalfrukost på årsdagen

”Vi har tagit fram ett team för krissituationer med tydliga ansvarsområden och informationsflöden. Vi jobbar ständigt med tydlighet, exempelvis genom riktlinjer gällande vem man kontaktar i krissituationer.

Vi upplevde att butiken veckan efter dådet fungerade som mötesplats för sorg och samtal. Vi kommer därför ha en personalfrukost på årsdagen i syfte att samla oss inför dagen. Butiken håller öppet som vanligt.”

The Body Shop: Stärkt sammanhållning

”Efteråt har personalen tagit mycket stöd av varandra och använt sig av de verktyg som en psykolog presenterade för dem. Till exempel hur de kan hantera tankar och känslor i situationer när det är mycket folk.

I dag mår personalen på Drottninggatan bra. Händelsen har ökat medvetenheten kring vad som faktiskt kan hända, men har också stärkt sammanhållningen i arbetsgruppen.

Medarbetarna på Drottninggatan har också märkt av en högre polisiär närvaro utanför butiken. Dessutom har vi installerat en ny typ av överfallslarm i alla butiker.

På årsdagen håller teamet en tyst minut. Medarbetarna kan fortfarande få psykologhjälp om de behöver.”

Terrordådet på Drottninggatan

Butiksanställda hjältar när terrorn slog till

Nyheter

Stadium: Flyttat kassadisken 

”Vi hade psykologsamtal och uppföljande samtal för dem med behov av stöd under en längre period. Förutom att det är något man bär med sig resten av livet har vi försökt att lära av situationen. Personalen har till exempel blivit än mer vaksam på att säkerhetsrutiner följs. När vi byggde om butiken tog vi en rad beslut av säkerhetsskäl som vi kanske inte hade gjort innan dådet. Bland annat valde vi att flytta kassadisken på övre plan längre in i butiken.”

Bland annat valde vi att flytta kassadisken på övre plan längre in i butiken.

Varner (Bik Bok, Carlings, Cubus, Dressmann): Erbjuder stödsamtal

”Vår egen säkerhetsavdelning utbildar kontinuerligt all vår personal gällande säkerhetsfrågor. Alla våra butiker är anslutna till Securitas i Stockholm city och kan snabbt och enkelt få hjälp vid behov. Securitas väktare är utbildade i HLR.

Direkt efter terrordådet gjorde vi insatser i form av krissamtal, samtalsstöd och uppföljningsmöte. Vi tror att detta har underlättat bearbetningen av vad som hänt, men vi vet att det har funnits visst behov av individuella stödsamtal i vissa enskilda fall, vilket vi som företag har erbjudit.”

Om artikeln:

  • Svaren är endast utdrag ur företagens mejl.
  • Espirit, MQ (inklusive Joy). Albrekts guld, Bestseller (JAck&Jones, Vero Moda, Vila) och Inditex (Zara) har inte svarat eller avböjt att svara.