Ica satsar 600 miljoner kronor på ett nytt e-handelslager i Stockholmstrakten som ska stå klart 2022. Lagret byggs upp i samarbete med det brittiska företaget Ocado som är specialiserat på e-handel med dagligvaror. Lagerplocket är där automatiserat i mycket hög grad. Icagruppens vd Per Strömberg beskriver planerna som en satsning på nästa generations e-handel.

Thomas Holm, ombudsman på Handels, väntar sig att automatiseringen kommer att fortsätta inom lager- och e-handelsbranschen.

– E-handel med livsmedel till privatkunder sker i dag ofta från butik och är alltför personalkrävande för att ge bra lönsamhet. Företag som har råd att investera i ett centralt automatiserat lager har mycket att vinna, säger Thomas Holm.

Han har besökt moderna e-handelslager i England där automatisering medfört att personalstyrkan är ungefär en tredjedel jämfört med traditionella lager. Automatiseringen innebär möjligheter för dagens lageranställda, anser han.

– Arbetsmiljön blir bättre i och med att man bygger bort tunga jobb som ofta ger arbetsskador.

Samtidigt kommer många att behöva kompetensutveckling för att klara framtidens jobb.

– Arbetet utvecklas och vissa lagerarbetare kommer att bli mer av servicetekniker.

Det är inte bara Ica som satsar på automatisering av lager och e-handel. Andra företag som gjort stora investeringar är Boozt, Sportamore, Babyshop och H&M online.