Från och med första juli i år får du som är med i ett fackförbund dra av en fjärdedel av medlemsavgiften på skatten. Om du betalar mer än 400 kronor per år.

En butiksanställd Handelsmedlem med en lön på 27 600 betalar drygt 500 kronor i månaden, och kommer spara ungefär 1 500 kronor per år genom avdraget.

Läs mer: Regeringen och vänsterpartiet gör det billigare att vara medlem i facket

För att du ska få avdraget i deklarationen, behöver förbunden framöver lämna uppgifter om sina medlemmar till Skatteverket. Avdraget kommer i deklarationen nästa år.

”Utskottet (skatteutskottet reds.anm.) tycker att det är viktigt att skydda den svenska modellen där många organiserar sig fackligt och där fackförbunden och arbetstagarorganisationer är starka”, står det på riksdagens hemsida.

Ett liknande skatteavdrag fanns för över tio år sedan, men avskaffades 2007.