Jag blev inkallad på möte i dag där min chef berättade att de kommer avsluta min provanställning. Dom tog upp anledningar som att dom inte är nöjda med mitt arbete, men jag har inte fått höra något om det innan. Jag menar, måste dom inte berätta för mig så jag har möjlighet att förbättra mig?  /Lina

Svar:

En provanställning är tänkt att ge arbetsgivaren en chans att testa hur du fungerar i arbetet innan du får en fast anställning. En provanställnings syfte är att övergå till en tillsvidaretjänst. Under tiden du är provanställd får arbetsgivaren dock avsluta den utan saklig grund. Din chef måste inte informera dig om saker de tycker du kan utveckla och förbättra. I vissa kollektivavtal finns det skrivet att arbetsgivaren behöver ange anledningen till varför de avslutar provanställningen.

Malin, facklig rådgivare, Handels Direkt