Redan 2016 ställde Arbetsmiljöverket, AV, krav på Icas färskvarucentral i Kallhäll utanför Stockholm. Men bristerna är fortfarande kvar. Därför har AV nu beslutat om att koppla ett vite på 1,5 miljoner kronor till kraven, som Arbetarskydd var först med att rapportera om.
– Det är först efter hotet om vite som Ica börjat agera, säger Per Mattsson.

Bevisat: Streckkodens placering påverkar arbetsmiljön i kassan

Nyheter

Måste göras för att följa lagen

Det är framför allt fyra saker Ica måste göra för att följa arbetsmiljölagen.

  1. Köpa lyfthjälpmedel. Utan lyfthjälpmedel tvingas lagerarbetarna bära varor som väger över 15 kilo för egen hand.
  2. Se till att utrymmet där de anställda plockar varor blir större. I dag är det helt enkelt för trångt för att kunna plocka varor på ett bra sätt.
  3. Se till att varuplocket som görs utan hjälpmedel kan göras på ett sätt som inte skadar kroppen, exempelvis ska lyft över axelhöjd undvikas.
  4. Införa rotation. Truckförare och plockare måste få möjlighet att växla mellan arbetsuppgifter i större utsträckning. Dagens rotation räcker inte, menar Arbetsmiljöverket.

”Ska inte behöva komma från AV”

Att genomföra Arbetsmiljöverkets krav får stora konsekvenser för Ica. Lagret i Kallhäll är för trångt för att hantera dagens volymer. Ica tittar på långsiktiga lösningar. En sådan skulle kunna vara att flytta delar av verksamheten till nya lokaler. En stor del av arbetet i Kallhäll sker också för hand. Det gör att många av arbetsuppgifterna är tunga. På andra lager finns flera tekniska lösningar, som automatiseringar av arbetet. På sikt tror Icas logistikchef Emma Lindström att Ica kommer att behöva titta på hur man bygger lagerlokaler från grunden för att få ner arbetsbelastningen. Men nu är fokus att klara Arbetsmiljöverkets krav till deadline 31 maj 2020.

Emma Lindström, chef Lagerdrift ICA Sverige.

– Vi har gjort förbättringar men har en del kvar. Det är tight men inte omöjligt, säger Emma Lindström.

Under hösten ska lyfthjälpmedel vara på plats och lagerarbetarna utbildas. Dels för att kunna arbeta på samtliga avdelningar. Dels för att veta hur de ska jobba för att inte skada kroppen.

Era skyddsombud har varit på er om problemen. Varför krävdes det att Arbetsmiljöverket hotade med vite?
– Det ska inte behöva komma från Arbetsmiljöverket. Vi tycker i grund och botten samma sak som skyddsombuden men kanske inte alltid håller med om vad som är viktigast att göra först, säger Emma Lindström.

Görs inte alltid frivilligt

Flera lagerarbetsplatser dras med liknande arbetsmiljöbrister som Icas lager i Kallhäll. Arbetsmiljöverket har tidigare ställt krav på Icas lager i Västerås. Ett av kraven rörde rotation. Arbetsmiljöverket ville se max fyra timmars plock per dag. Ica överklagade. Arbetsmiljöverket drog tillbaka kravet då de ansåg att Ica jobbade med frågorna.  Även DHL:s dryckeslager JF Hillebrand (fd Lagena) i Jordbro söder om Stockholm har fått likande krav på sig. Då bad DHL Arbetsmiljöverket att kraven skulle ställas på alla inom dryckesmarknaden. Annars skulle DHL tappa konkurrenskraft, då rotation kostar pengar. DHL rättade sig efter Arbetsmiljöverkets krav.
– Ibland behöver kraven tas till beslut om vite, just eftersom det är kostsamt och kräver mycket tid och arbete av arbetsgivaren. Det är inte alltid de gör det vi vill frivilligt. I bästa fall får våra beslut spridning så att branschen så småningom anpassar sig till en ny nivå, säger Åsa Larsson, inspektör på Arbetsmiljöverket och den som granskat arbetsmiljön på Icas färskvarucentral i Kallhäll.

På Ica kommer arbetet på lagret i Kallhäll få bäring på livsmedelskedjans andra lager.
– Men alla metoder kan inte kopieras rakt av då verksamheterna skiljer sig åt, säger logistikchefen Emma Lindström.