Det är kommunerna som ansvarar för kontroll av försäljning av receptfria läkemedel i butik. Den övergripande tillsynen har dock Läkemedelsverket som nu gjort en enkätundersökning hos kommuner om hur kontrollerna genomförs.

Mer än var femte butik gör fel

Undersökningen visar bland annat att 500 av de totalt 2 264 försäljningsställen som kontrollerades 2017 hade brister, det vill säga lite mer än var femte butik. Det handlar främst om information och skyltning om åldersgräns samt hur varorna exponerats, men också att man missar att kolla legitimation.

Annika Babra, enhetschef Apotek och receptfri detaljhandel på Läkemedelsverket.

Läkemedel inte är som vilken vara som helst. Hanteras de fel kan de potentiellt bli farliga

– Läkemedel som säljs i detaljhandeln är bedömda att kunna användas för egenvård. Åldersgränsen finns där eftersom man inte kan få råd i butik, som man kan få på apotek. Läkemedel är inte som vilken vara som helst. Hanteras de fel kan de potentiellt bli farliga, säger Annika Babra, ansvarig chef på Läkemedelsverket.

– Vår bedömning är att det saknas kunskap om reglerna. De finns på plats för att säkerställa en säker hantering för konsumenten, fortsätter hon.

Inte straffbart för anställda

Till skillnad från försäljningen med öl och tobak hamnar inget ansvar på den enskilde butiksanställde om man säljer till minderåriga. I stället är det Läkemedelsverket som kan genomföra sanktionsåtgärder gentemot handlaren om inte försäljningen sköts korrekt.

Men för att göra detta behöver kommunerna utföra kontroller och rapportera dessa till myndigheten, något som görs med för låg frekvens i dag menar Läkemedelsverket.

Egenkontrollprogram ska guida

Men vad ska man då tänka på som butiksanställd? Återigen finns det ett regelverk att stötta sig emot. Det är arbetsgivarens ansvar att informera. För att få sälja måste också butikerna ha ett så kallat egenkontrollprogram – en skriftlig rutin där hanteringen av försäljningen beskrivs.

– Varje butik ska i egenkontrollprogrammet beskriva de rutiner som är anpassade för försäljningsstället. Det är viktigt att du som anställd känner dig bekväm med reglerna som gäller för läkemedel, säger Annika Babra.

Hur gör ni med försäljning av receptfria läkemedel?

Roger Mohlin City Gross Uddevalla

– Vi säljer bland annat nässprej, värktabletter, nikotinläkemedel och muskelsalva. De finns i jalusiskåp i två av våra kassor där kunderna kan ta vad de vill ha. När någon vill köpa läkemedel får kassören ett produktlarm på skärmen som påminnelse att kolla leg. Det är ovanligt att kunder som nekas att köpa läkemedel blir arga. Vi kontrollerar datum­märkningen på förpackningarna regelbundet. Kommunen brukar göra inspektion varje år.

Lisa Östberg Coop Hötorget, Stockholm

– Vi säljer mest Ipren och nässsprej. De förvaras i ett stängt skåp bakom kassorna, kassören plockar fram när kunden ber om det. Alla som jobbar i kassan har genomgått en webbutbildning som förnyas varje år. Vi kollar leg på alla kunder som ser ut att vara under 25 år, och ska vara vaksamma mot langning. Det brukar aldrig bli tjafs om läkemedel, däremot om energidryck. Vi har klarat kommunens inspektioner utan anmärkning.

Peter Berg Hemköp Hudiksvall

– Läkemedel säljer vi bara i kassa ett som alltid är bemannad. Vi går igenom internutbildning på nätet varje år och har ett egenkontrollprogram som bland annat går ut på att sortera ut läkemedel som snart går ut. Vi får inte lov att ge råd om hur medicin ska användas. När kommunen gjorde en kontroll sa de till oss att sätta upp en skylt om att nikotinläkemedel inte får säljas om man misstänker langning till personer under 18 år.

Så funkar det med receptfritt i butik

  • Försäljningen ska anmälas till Läkemedelsverket.
  • Läkemedel måste förvaras inlåsta eller under direkt uppsikt.
  • Det ska tydligt synas vilka varor som är läkemedel.
  • Läkemedel får bara säljas till personer som har fyllt 18 år.
  • Butiken måste ha tydliga och synbara skyltar om åldersgränsen och förbudet att sälja nikotinläkemedel vid misstänkt langning.
  • Butiker som säljer läkemedel måste ha ett egenkontrollprogram.
  • Den som är ansvarig för butiken ska se till att alla som arbetar med läkemedel känner till och följer rutinerna och reglerna.

 

Källa: Läkemedelsverket