Här Stefan Löfven, här bjuder jag på ett klappat och klart utredningsdirektiv. Det kan du använda till utredningen som enligt januariavtalet ska se över arbetsrätten och tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. Varsågod:

• I januariavtalet punkt 20 står att arbetsrätten ska moderniseras. Det är en floskel, som alla tolkar olika. I den här utredningen är att modernisera något, inte synonymt med att bara uppfylla företagens behov av flexibilitet, men inget av anställdas behov av trygghet. Tvärtom. Trygghet är modernt. Trygga anställda är modernt. Trygga anställda känner mer arbetslust och gör ett bättre jobb. Folk blir inte mer lata och mindre kompetenta av lite anställningstrygghet.

• Godtyckliga uppsägningar ska förebyggas å det bestämdaste. Oförutsägbarhet ger inte en modern arbetsrätt. Det ger otrygga anställda. Och otrygghet och psykisk ohälsa går hand i hand. Ska regeringen jobba för att få ner den stegrande psykiska ohälsan har arbetsrätten en viktig roll.

• I januariavtalet står att arbetsrätten ska anpassas efter dagens arbetsmarknad. Denna skrivning ska inte tolkas som att arbetsrätten ska anpassas till dagens otrygga arbetsmarknad. Att anpassa arbetsrätten handlar om att jämna ut maktbalansen.

• Utredningen ska också titta på förslag som skapar bättre balans i anställningsskydd för personal med olika anställningsvillkor. En möjlig tolkning av detta är att slopa anställningsformen allmän visstid.

Men egentligen. I ärlighetens namn, mellan dig och mig Stefan. Det här utredningsdirektivet behövs ju inte alls. Låt arbetsmarknadens parter, facken och arbetsgivarna, ta över detta och ifred få komma överens om förslag om arbetsrätten. De är något av experter på området, och jobbar bättre utan lagstiftningshot. Dessutom slipper vi en eventuell misstroendeförklaring från Jonas. Sånt är ju lite jobbigt, både för landet och självförtroendet. Men jag förstår, utredningen är en del av januariavtalet. Och avtal bryter man inte. Det vet ju du som gammal fackordförande. Så när utredningen kör igång kan jag ta på mig att utreda. Enligt planen ska den börja i april, men jag har en rätt busy vår, framåt hösten passar bättre.

När jag ändå har dig på tråden, Stefan. Punkt 50 i januariavtalet hörru. Den som säger att skolor ska kunna införa betyg från årskurs fyra, från juli 2020. Den punkten skaver i min själ. På tal om psykisk ohälsa och ett samhälle som kräver rätt så jävla mycket, men som också måste ge lite jävla trygghet tillbaka.