Det pratas alldeles för lite om psykopatiska chefer – lika farliga som charmiga! Personen i fråga har inte riktigt sunda grundvärderingar samtidigt som hänsyn till andra är väldigt låg.

Mina kunskaper bygger delvis på egen erfarenhet, men i huvudsak på Maria Uggelbergs bok Allt är chefens fel! Om att välja rätt chef för att må bra på jobbet.

Psykopaten hamnar ofta i chefsposition. Det kan bero på att hen gärna vill kontrollera andra.

En psykopat är ingen normalt fungerande person. Här saknas sunt förnuft och sinne för konsekvenser i tanke, ord och handling. En arbetsplats betraktas av psykopaten som en privat lekstuga, där verksamhetens pengar och värden är något personligt som ska användas efter deras huvud och regler. Det betyder toppstyrning och kontroll utifrån en dold agenda.

Psykopater och deras anhängare svär sig alltid fria. I stället läggs ansvaret och skulden på andra. Psykopaten är med andra ord så långt från ett fungerande ledarskap och bärkraftig utveckling man kan komma. På arbetsplatsen blir medarbetare bara en samling siffror resurser – inte människor av kött och blod som förtjänar en kreativ arbetsplats där livspusslet och individens olikheter tas tillvara och ges utrymme att fungera.

Obalans mellan krav och resurser, obalans mellan arbetsinsats och erkännande. Känslan av utbytbarhet infinner sig och upplevelsen av tillit försvinner. Konsekvensen blir att arbetsmiljön blir så infekterad att de anställda blir sjuka och tvingas sluta.

Fler borde vakna och läsa sagan Kejsarens Nya Kläder. Att öppna ögonen och inse att vederbörande inte har något på sig!