I augusti 2015 jobbade en anställd med att rengöra ett vattenbad på Ikea i Västerås. När hon tryckte på en strömbrytarknapp fick hon ström genom kroppen.

Hon fick muskelnedsättning i höger arm och hand, nervskada i höger hand, brännskada på ett finger, stark och långvarig smärta, tinnitus och hörselnedsättning. Hon var heltidssjukskriven i nära ett år och jobbade sedan deltid ytterligare ett år.

Inte första gången det hände

Det var inte första gången det hände. Bara en månad tidigare hade en annan anställd råkat ut för en liknande olycka.

Den aktuella strömbrytaren saknade skyddshölje och därför hade vatten trängt in bakom och gjort anläggningen strömförande.

Åklagarmyndigheten anser att skyddsansvariga hos Ikea uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat kvinnans skador eftersom de inte sett till att förebygga olycksfall.

De hade inte utrett orsaken till den tidigare olyckan och riskbedömt det aktuella arbetet efter. De har inte heller underhållit utrustningen så att den uppfyllt gällande krav mot skada genom elektrisk ström.

På grund av brottet döms Ikea till en företagsbot på 400 000 kronor.