Vi välkomnar en reformering av las.
För kvinnor som ofta får otrygga anställningar.
För kvinnor som har deltidsanställningar.
För kvinnor som får sin arbetstid hyvlad, alltså tvingas ned i tid på en ibland redan låg sysselsättningsgrad. Detta ofog fick sin praxis första gången inom Handels avtalsområde på Coop, en kvinnodominerad arbetsplats, som drev detta mot sina anställda. Handels överklagade och förlorade. Nästa arbetsplats som utsattes var en av Kommunals. Nu har det fortsatt spridas till Hotell- och restaurangfackets (HRF) område.

Då Lagen om anställningsskydd (las) infördes var det ingen som trodde att detta någonsin skulle hända, det var ett kryphål som arbetsgivarna nästan fyra decennier senare upptäckte och provade.

Så passa på nu Stefan Löfven att när ni förhandlar las att få in tryggare villkor för framförallt kvinnor, se till att allmän visstid (AVA) begränsas. Se till att timmarna blir tryggade i Lagen om anställningsskydd. Se till att heltid blir norm även i lag.