Handels finns många delbranscher, med olika arbetsmiljöutmaningar. Tunga och obekväma lyft är tyvärr inte ovanligt. Att jobba med inredning är extra tungt ibland och därför är det såklart extra viktigt att föreskrifter och regler följs.
Som skyddsombud finns stora möjligheter att agera genom att använda de verktyg som uppdraget ger. Systematiskt arbetsmiljöarbete med regelbundna skyddsronder och inventering av risker är alltid viktigt.

Arbetsmiljöverket har föreskrifter för ergonomi och tunga lyft. Det är arbetsgivarens ansvar att organisera arbetet så att de följs.
Om man som skyddsombud upplever att ens insatser inte hjälper kan man kontakta avdelningen och få hjälp av ett regionalt skyddsombud. Vill man få stöd i andra fackliga frågor måste de också föras vidare i organisationen.

Engagerade förtroendevalda är grunden i allt fackligt arbete och Handels utbildningar syftar ofta till att få den fackliga verksamheten att fungera på lokal nivå. För skyddsombud finns därtill specialiserade
utbildningar. Facket är vi alla tillsammans, och med rätt verktyg kan vi förbättra vår vardag.