Jag har en fråga om arbetsverktyg för frisörer. Min arbetsgivare har beställt hem nya saxar och jag känner mig inte bekväm med den nya saxen. Har jag rätt att få välja en annan sorts sax? /Mikael

Svar:
Du har utifrån fysisk eller medicinsk förmåga rätt att få individuellt anpassade arbetsverktyg så som exempelvis sax. Om du inte har något fysiskt eller medicinskt skäl till att du inte känner dig bekväm med saxen, har du rätt att själv införskaffa en sax som du trivs med, men i sådana fall utgår ingen särskild ersättning från arbetsgivarens sida för detta.
Freja, facklig rådgivare, Handels direkt