En rad brister i arbetsmiljön har uppdagats på klädkedjan New Yorkers butik i köpcentret Emporia i Malmö. I en anmälan som skyddsombuden har gjort till Arbetsmiljöverket framgår det att gångarna inne på lagret ofta är blockerade vilket innebär att personal måste klättra på hyllor för att komma åt varor.

Elskåp, nödutgång och en brandsläckare sägs vara blockerade dagligen.

– När någon ska kontrollera brandsäkerheten eller om vi ska få besök så städar man undan på lagret och då är nödutgången inte längre blockerad, säger skyddsombudet Shifte Mosalli som står bakom anmälan, men nyligen har lämnat sin tjänst på New Yorker.

Personal: ”Vi får ont i kroppen”

Enligt anmälan får en person på egen hand ta emot de dagliga leveranserna, vilket resulterar i tunga lyft genom trånga gångar.

Risken för skador ska också finnas ute i butiken där personalen uppges jobba med enformiga arbetsuppgifter flera timmar i rad och med bord och kassor som inte är anpassade efter de anställdas kroppar. Flera ska ha fått ont i nacke, rygg och axlar.

Vår bild är att det knappt har funnits något fungerande arbetsmiljöarbete

Shifte Mosalli, tidigare skyddsombud på New Yorkers ena butik i Malmö

Stress uppges vara ett stort problem, då de anställda anser att de inte hinner med arbetsuppgifterna. Skyddsombuden ska ha lyft frågorna flera gånger utan att få gehör.

– Vår bild är att det knappt har funnits något fungerande arbetsmiljöarbete, säger Shifte Mosalli.

Arbetsmiljöverket har inspekterat butiken

Arbetsmiljöverket har besökt butiken för en inspektion, men kan i nuläget varken bekräfta eller dementera uppgifterna från skyddsombuden.

– Det är våra chefer och jurister som fattar beslut om hur vi ska gå vidare, så jag kan egentligen inte säga någonting. De har tittat på det jag har lagt fram och ska granska och diskutera det, säger Susanne Strömberg, inspektör på Arbetsmiljöverket.

New Yorker: ”Vi jobbar konstant på att utvecklas och förbättras”

I ett mejl till Handelsnytt skriver New Yorkers presstalesperson att kedjan är noga med att följa arbetsmiljökrav och riktlinjer. De säger sig jobba aktivt för att garantera anställdas säkerhet och välmående.

”Självklart jobbar vi konstant på att utvecklas och förbättras. Därför planerar vi åtgärder. En sådan är att göra en medarbetarundersökning för att undersöka läget och ta fram en handlingsplan för att skapa den perfekta arbetsmiljön”, skriver Susanna Schreiner, presskontakt vid New Yorkers tyska huvudkontor.