På söndag uppstår en speciell situation för anställda som jobbar natt. Efter 02:59 slår klockan två igen, och en timme har försvunnit.  

Få Handelsmedlemmar jobbar natt, men det finns några, på lager och 7-eleven. Vad gäller för dem, jobbar de en timme gratis på söndag?

Det innebär att om de arbetar på söndag ska de jobba en timme mindre inom de närmsta 13 veckorna.

– Nej, inte gratis. När man jobbar natt ska man ha en arbetstidsförkortning. Det finns ingen mall för hur stor den ska vara i kollektivavtalet, utan det beror på hur de lokala överenskommelserna ser ut. Där regleras också hur man löser frågan med vintertid, säger Stina Josefsson, chef på avtal och förhandling på Handels.

Hur kan en sådan lokal överenskommelse se ut?

– De som har månadslön ska ha en genomsnittlig veckoarbetstid på 40 timmar under en 13-veckorsperiod. Det innebär att om de arbetar på söndag ska de jobba en timme mindre inom de närmsta 13 veckorna. Men det kan också vara så att man anser att det jämnar ut sig över året och att man kan förlora en timme om man har otur.

Jag är övertygad om att ifall detta hade upplevts som ett problem så hade vi blivit nedringda av medlemmar

Och vad händer om man har timlön?

– Vi har faktiskt inga medlemmar med timlön som jobbar natt, men generellt ska det hanteras schemamässigt, det vill säga att du slutar en timme tidigare. Det här är ingen fråga vi har diskuterat eftersom vi inte har haft något sådant ärende. Jag är övertygad om att ifall detta hade upplevts som ett problem så hade vi blivit nedringda av medlemmar, säger Stina Josefsson.

I våras röstade EU-parlamentet igenom ett förslag att helt skrota övergångarna mellan sommartid och vintertid, eller normaltid som det egentligen heter.

Det är dock upp till medlemsländerna själva att besluta i frågan och i Sverige har riksdagen ännu inte tagit ställning. De länder som vill behålla sommartid eller vintertid året om ska genomföra den sista omställningen den 21 mars respektive den 21 oktober 2021.

Frågan om att avskaffa tidsomställningen väcktes av Finland hösten 2017 efter ett medborgarinitiativ med över 70 000 underskrifter.

Att avskaffa övergången mellan vintertid och sommartid kan vara en god idé. Studier har visat att dagarna efter de olika omställningarna ökar risken för hjärtinfarkt, stroke och trafikolyckor.