Hur länge ska Handels och dess medlemmar godta lönesänkningar? Inte faktiska sänkningar utan relativa sådana! I dag är det ju faktiskt så på många håll i arbetslivet att det genom ständigt ökande arbetsuppgifter med fasta löner så innebär det att lönerna sjunker relativt i förhållande till mängden arbetsuppgifter. 

Borde inte Handels sträva efter någon form av en rörlig lönedel så som Byggnads har, och som ett flertal LO-förbund hade för cirka 25 år sen? Vad jag förstått så ville LO få bort den rörliga lönen (ackordslöner) för att därigenom minska stressen i arbetslivet. Vad blev resultatet? Det fick ju faktiskt den motsatta effekten av vad man ville uppnå – ännu mera stress. 

I kommande avtalsrörelse borde Handels tillsammans med LO verka för återinförande av ackordslöner så arbetarna själva kan dra nytta av ständigt ökad arbetsmängd.

Kenneth Holmberg
Handelsmedlem, Norrköping