Sedan 16 mars, då facket började märka av effekterna av coronakrisen, har 5 567 personer gått med i Handels. Det är fyra gånger fler än i mars 2019. 

– Det märks att många är oroliga nu, och då söker man sig till trygga utposter. Vi är stolta över att kunna ta emot så många medlemmar och jobbar nu stenhårt för att hantera alla ansökningar. Vi har styrt om personal till att skriva in medlemmar i förbundet och i a-kassan. det tillsammans med förhandlingar är högsta prioritet nu, säger Susanna Gideonsson, ordförande för Handelsanställdas förbund i ett pressmeddelande.

Susanna Gideonsson, Handels ordförande.

Trycket på fackets förhandlare är också stort. Sedan 16 mars har 5 356 förhandlingsärenden kommit in. Runt hälften, 2 450, rör korttidspermitteringar. 307 ärenden rör förändringar av öppettider och 8 fall är konkurser. Totalt berörs över 20 000 personer av de olika förhandlingsärendena. 

Aldrig sett sådan anstormning

14 399 personer har gått med i a-kassan sedan 16 mars. Bara de två sista dagarna i mars, efter regeringen ändrade reglerna för a-kassan, gick 8 000 personer med. Enligt Susanna Gideonsson har Handels aldrig sett en sådan anstormning tidigare. 

– Nu gäller det att vi lyckas behålla dessa medlemmar och att fler engagerar sig i facklig verksamhet lokalt. Då kommer Handels att gå starkt ur den här krisen och kunna tillvarata alla medlemmars intressen bättre, säger Susanna Gideonsson.