1.

För drygt ett år sedan stängdes Handels klubbordförande på en skånsk Ica maxibutik av från sitt uppdrag. Detta eftersom hon samtidigt arbetade kommunpolitiskt för Sverigedemokraterna och att partiets verksamhet enligt Handels är oförenlig med förbundets ändamål och stadgar.

Efter flera överklaganden från SD-kvinnan står nu domen fast: Att vara emot adoption i samkönade äktenskap och invandring från muslimska länder går inte ihop med Handels stadgar. Facket hade alltså rätt att stänga av klubbordföranden.

2.

Handels och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel har kommit överens om hur man ska räkna ut lönen för permitterade.

Fram till du blir permitterad ska du ha din vanliga lön. Från första permitteringsdagen ska du ha din vanliga timlön eller månadslön och ett genomsnitt av ob och andra rörliga ersättningar från de tre senaste månaderna. 

Detta gäller från 1 maj, men Handels tycker att arbetsgivarna ska följa räknemetoden även för tiden före.

3.

Oroliga medlemmar hör av sig till Handels om att arbetsgivare inte följer riktlinjer om trängsel. Särskilt bygghandeln och trädgårdshandeln kan bli riskområden när vårvärmen kommer. Men också butiker med mindre personalstyrka och kortare öppettider än vanligt. Nu hotar facket att stänga butiker som inte sköter sig.

– Ge anställda inflytande över skyddsåtgärderna, de kan sin arbetsmiljö bäst. Om butiker inte tar sitt ansvar har våra skyddsombud möjlighet att stänga butikerna. Det kommer vi göra om vi måste, säger Susanna Gideonsson, ordförande för Handelsanställdas förbund.