Företaget gjorde två undersökningar. En i februari före coronaviruset bröt ut i Sverige, och en mitt i pandemin i april. De svarande jobbar skift inom hälsa-och sjukvård, handel, transport eller hotell- och restaurangbranschen. I den första undersökningen svarade 1 054 personer varav 227 jobbade inom lager och retail. I den senare svarade istället 141 anställda i handelsbranschen av totalt 957 personer.

”Karensavdraget är för stort”

Nästan hälften av alla i den första undersökningen har gått till jobbet trots att de varit sjuka, eftersom de inte haft råd att sjukskriva sig. I handelsbranschen har var tredje anställd gjort detsamma.

Handels förste vice ordförande Linda Palmetzhofer tror att det beror på karensavdraget.

– För många har den nedsatta lönen en stor påverkan. Dessutom får man bara 80 procent av lönen som sjuklön. Jag tror att karensavdraget är för stort. För dem som jobbar deltid, vilket många i våra branscher gör, blir det ännu mera kännbart att vara borta en dag, säger Linda Palmetzhofer.

Men hon tror inte att själva sjuklönen är för låg.

– Det är avdraget den första dagen som gör att folk inte stannar hemma fast de borde. Det är först senare när man har tvingat sig att jobba några dagar och känner ”nej, nu går det inte längre”, som man stannar hemma. Man borde få 80 procent av lönen redan från början, säger Linda Plametzhofer.

Trots nya systemet – för dyrt att vara sjuk

2019 gjordes karensdagen om till det karensavdrag som vi har i dag, för att göra sjuklönen mer rättvis och förutsägbar. Förr drogs lönen från den första dagen man var hemma sjuk. Numera dras 20 procent av en genomsnittlig vecka, oavsett hur många timmar man skulle ha jobbat den första sjukdagen.

– Med det nya systemet kommer man åt orättvisan som fanns i det gamla. Men inte huvudproblematiken i att folk går och jobbar fast de borde vara hemma. Den negativa ekonomiska effekten är kvar oavsett om det är karensdag eller karensavdrag. Båda handlar om avdrag på lönen, säger Linda Palmetzhofer.

Under coronapandemin införde regeringen en tillfällig ersättning för karensavdraget, som man själv ansöker om i efterhand hos försäkringskassan. 

– Det tycker jag visar på att det finns en förståelse för att karensavdraget gör att man inte har råd att stanna hemma när man är sjuk. Jag hoppas att de behåller det. Jag tror att det är det absolut bästa sättet att få folk att stanna hemma om de är sjuka, säger Linda Palmetzhofer.

Jobbar sjuka även under pandemin

Men även under coronapandemin har åtta procent av de som jobbar i handeln gått till jobbet trots att de känt sig sjuka, enligt Quinyx andra undersökning i april.

– Jag tänker att grundorsaken förmodligen är det vi pratade om innan, ekonomin. I början av pandemin fanns inte heller möjligheten till ersättning för karensavdraget. Men jag tror att det finns fler aspekter än ekonomin. I våra branscher är organisationen ofta otroligt slimmad med minsta möjliga bemanning. Jag har själv jobbat i butik och gått till jobbet fast jag borde ha stannat hemma. Man vill inte lämna jobbarkompisarna i sticket. Dessutom har väldigt många tidsbegränsade, otrygga anställningar. Då vågar man inte vara hemma när man är sjuk för risken att inte bli inringd igen, säger Linda Palmetzhofer.

Coronakrisen har påverkat arbetssituationen för nära hälften i handeln, enligt Quinyx undersökning. En tredjedel har fått lägre inkomst på grund av färre arbetstimmar eller lägre försäljning. Fyra procent har blivit uppsagda medan tio procent har behövt jobba mer än 40 timmar i veckan.

– Det är inte alls bra. Nu under pandemin visar sig mycket som man måste jobba med i branschen. Som de enormt nedslimmade organisationerna med minutanpassade scheman. Om det varit fler anställda så hade det inte inverkat lika mycket om en person var borta, säger Linda Palmetzhofer.

Vadå karensavdrag?

När du sjukskriver dig görs ett karensavdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som du får under tiden du är sjuk och inte kan jobba.

Förr drogs lönen från hela den första dagen som du stannade hemma. Detta kallades karensdag.

Men 1 januari 2019 gjordes karensdagen om till ett karensavdrag. Nu dras istället 20 procent av en genomsnittlig veckas sjuklön. Oavsett hur många eller få timmar du skulle ha jobbat den första sjukdagen.

För dig som har lager- och e-handelsavtalet dras karensavdraget från den genomsnittliga veckolön som du och din arbetsgivare kommit överens om. Karenstiden kan aldrig bli längre än åtta timmar.

Karensavdraget ska alltid bli 20 procent av den genomsnittliga veckosjuklönen, även om du går hem med bara ett par timmar kvar av dagen. Då dras resterande sex timmar från sjukdag två.

Men om du inte behöver sjukskriva dig dag två och jobbar igen, räknas bara de två timmar du var borta från jobbet dag ett som karensavdrag.

Meningen med förändringen var att göra avdraget mer rättvist för personer som inte jobbar åtta timmar varje vardag, utan har ett mer varierat schema.

Källa: Försäkringskassan och Handels

Sjuklön

För månadsavlönade är sjuklönen 80% av det löneavdrag som görs, efter karensavdraget är borträknat.

För timavlönade är sjuklönen 80% av den förväntade timlönen enligt gällande schema, efter karensperioden.

Utöver det ska även utges 80% av övriga förmåner som hade betalats ut på lönen för den arbetstid som gick bort på grund av sjukdom. Här inkluderas till exempel Ob-ersättning och skiftformstillägg, men ej övertidsersättning.

Källa: Handels