Berätta om resan!

– Jag och en filmare deltog i en tredagars workshop med CWUZ på i en del av landet som heter Masvingo. Det var helt otroligt. Det som var slående var likheterna med de utmaningar vi har. Vi kämpar för samma saker även om förutsättningarna är väldigt olika. Särskilt inspirerande var att se hur många unga kvinnor som deltog och hur engagerade de var.

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

Ni har stöttat CWUZ sedan 2014. Vad är det Handels bidrar med?

– I projektet som vi deltar i är målet att organisera och sluta kollektivavtal. Det är även fokus på att få fler kvinnor engagerade i fackförbunden, som fortfarande är mansdominerade. Vi betalar 10 procent av projektbudgeten, resten är stöd från Sida. I år bidrar vi med mellan 50- 60 000 kronor. Både CWUZ och det Kenyanska handelsfacket är med i UNI Global, så vi samarbetar även den vägen.

Vilka är utmaningarna för handelsanställda i Zimbabwe?

– Hela landet är väldigt korrumperat och man lider av stark inflation. Det senare har lett till att facken måste omförhandla de kollektivavtal man lyckats sluta var tredje månad för ha någon chans att hänga med priserna. I praktiken är det omöjligt att leva på sin lön, även för de som har ett formellt arbete på de stora kedjorna. Väldigt många arbetar också i den informella sektorn.

Det pågår stora protester i landet. Hur är läget nu?

– Ja, det är väldigt oroligt i Zimbabwe. I augusti gick det styrande politiska partiet ut och terroriststämplade den Zimbabwiska fackliga centralorganisationen. Något som bland annat UNI har fördömt. Coronaviruset och den nedstängning som landet befunnit sig har också haft stor påverkan.

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

Hur påverkar det projektet och CWUZ:s arbete?

– Vi har löpande kontakt med CWUZ. De har inte kunnat vara ute och organisera och bedriva så mycket verksamhet. Man hoppas kunna genomföra vissa utbildningar digitalt, men internet är inte lika tillgängligt som här. Mycket står tyvärr still just nu.

Läs mer om Handels arbete i Zimbabwe och Kenya här.

Fakta: Handels internationella engagemang

Handels bedriver flera internationella utvecklingsprojekt, däribland i södra Afrika och Malaysia. Projekten samordnas av Union to Union som är LO och TCO:s gemensamma biståndsorganisation. Union to Union finansieras till stor del av Sida-pengar.

Handels lokala avdelning i Gävle har ett projekt som stöttar anställda på textilfabriker i Nordmakedonien.