– Vi tillbringar mycket tid med att prata om sjukvårdspersonal och de är viktiga, men vi missar en stor del av pusslet om vi inte tittar på hur andra yrkesgrupper blir exponerade. Deras röster hörs verkligen inte. Det var viktigt att få detta publicerat så att myndigheter och butiksägare tar notis om detta och förstår att de behöver skydda sina anställda bättre, säger Justin Yang, som är en av dem som gjort studien, i en artikel på CNN.

Av 104 anställda på en livsmedelsbutik i Boston, USA, testade 20 procent positivt. En betydligt högre andel än i övriga samhället. Störst risk att smittas med covid-19 var vid kundkontakt. De hade fem gånger högre risk att smittas än kollegerna i andra positioner. Det trots att majoriteten av all personal burit ansiktsmask och i så stor utsträckning som möjligt försökt hålla avstånd.

Ger ångest och depression

25 procent av de anställda med kundkontakt hade problem med ångest och depression, jämfört med 8 procent av de som inte behövde interagera med kunderna.
– Om du är i en miljö där du bokstavligen befinner dig framför en kund kan du inte vara tillräckligt långt ifrån. Det skapar en väldigt stor stress för samhällsviktig personal, konstaterar Justin Yang.

Så många som 75 procent av de med positivt corona-test hade inga symptom alls. Därav risken att föra smittan vidare.

Så många har dött i USA

I hela USA har minst 100 anställda på matbutiker avlidit under pandemin och mer än 16 300 har smittats eller blivit exponerade för covid-19, enligt det fackliga organet United Food and Commercial Worker International Union, UFCW.

I Sverige har Folkhälsomyndigheten tittat på sjukdomsfall utifrån yrke. Resultatet visar att yrkesgrupperna taxiförare och buss- och spårvagnsförare i högre grad än övriga yrkesgrupper har diagnosticeras med covid-19. Studien gjordes under 13 mars–27 maj och butiksanställda ingår inte.

Den amerikanska studien är först publicerad i tidningen Occupational and Environmental Medicine. Justin Yang, är assisterande professor vid Boston University School of Medicine och forskare vid Harvard School of Public Health.

Handels krav för minskad smittspridning

 • Bedömning av smittorisken ska göras lokalt på samtliga arbetsplatser.
 • Krav på plexiglas mellan anställd och kund vid samtliga kassaarbetsplatser.
 • Rutiner för rengöring ska finnas, med en lista för vilka ytor som ska rengöras. Detta ska ske noggrant och med desinfektionsmedel. Rengöring ska schemaläggas och ske flera gånger per dag.
 • Enkelt att kunna tvätta händer med tvål och vatten. Anställda ska även ha tillgång till handsprit.
 • Avståndsmarkeringar i golvet på 1,5 meter i kassakön ska finnas.
 • Arbetsgivaren ska informera alla anställda och kunder om att hålla minst 1,5 meters avstånd till varandra i butiken. Informationen ska synas genom anslag.
 • När anställda plockar varor kan arbetet avgränsas exempelvis med koner på golvet.
 • Butiken ska veta hur många kunder som ryms i butiken. Det ska finnas en person utsedd som ansvara för att denna gräns inte överskrids.
 • Anställda ska få den skyddsutrustning som behövs för jobbet. Engångshandskar ska finnas, samt munskydd för anställda som vill bära dessa.
 • Schemalägg raster och luncher så att man kan hålla avstånd till varandra i personalutrymmen.
 • Butiken bör införa kontantfritt för att minimera smitta.