Pandemiåret 2020 blev ett rekordår utan motstycke för Sveriges a-kassor, som fick 270 000 fler medlemmar. Handels a-kassa hör till de fem som växte mest – med 24 000 medlemmar eller nästan 15 procent, visar ny statistik. Största medlemstillströmningen skedde i mars och april när pandemin slog till och regeringen ändrade a-kassans regler och ersättningstak.

– Plötsligt insåg många fler att de behövde vara med i a-kassan. Vi hade inte resurser att hantera den stora anstormningen, säger Kim Sandberg, kassaföreståndare i Handels a-kassa.

Kim Sandberg, kassaföreståndare Handels a-kassa.

A-kassan nyanställde 30 personer och fick hjälp från Handels för att skriva in de många nya medlemmarna. Sedan mars har de flesta anställda arbetat hemifrån bortsett från introduktion av nyanställda på kontoren i Eskilstuna och Luleå.

Restauranger och handel hårt drabbade

Efter hotell- och restaurangbranschen hör handeln till dem som inledningsvis drabbades värst av arbetslöshet på grund av pandemin.

– Mycket av debatten går ju ut på att folk inte ska shoppa, säger Kim Sandberg.

Under 2020 fick totalt 20 128 personer ersättning från Handels a-kassa. Det är 41 procent fler än 2019.

Arbetsbördan för a-kassans anställda har ökat kraftigt och många har arbetat övertid.

– Vissa har arbetat så mycket övertid som lagen tillåter, men vi måste också ta hänsyn till vad folk orkar så att de inte blir sjuka, säger Kim Sandberg.

Ett års upplärning

Genomströmningstiden (från att en person anmäler sig som arbetslös till att pengar från a-kassan betalas ut) var i december 10 veckor. Trots att antalet ansökningar om ersättning fortfarande är dubbelt så högt som före pandemin är genomströmningstiden på väg att sänkas till det mer normala sex-sju veckor, uppger Kim Sandberg.

– Det tar ungefär ett år för en nyanställd handläggare att lära sig klara jobbet självständigt. Under våren kommer våra nya att bli alltmer effektiva.

Höjd avgift

I höstas beslutade riksdagen att det höjda ersättningstaket i a-kassan blir kvar till och med 2022. Den höjda ersättningsnivån och den ökade administrationen har tvingat Handels a-kassa att höja medlemsavgiften från 132 till 145 kronor i månaden från den 1 januari.

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen kan i framtiden komma att förändras i grunden. Som en del i det så kallade las-avtalet om trygghet och omställning planeras en ny arbetslöshetsförsäkring som grundas på inkomst och inte på hur mycket man har arbetat. Kim Sandberg hoppas att nyordningen ska bli verklighet 2022.

– Det skulle göra det mycket enklare både för oss och våra medlemmar.

Så funkar a-kassan 2021

Vissa av de tillfälliga reglerna för a-kassan som beslutades 2020 blir kvar till och med 2022, medan andra slutade gälla vid årsskiftet 20/21.

Arbetsvillkor – fortsätter gälla till 2022

Du ska ha arbetat 60 timmar per månad under sex av kvalifikationstidens tolv månader. 
Eller totalt 420 timmar och minst 40 timmar per månad under en sammanhängande period om sex månader.

Höjda ersättningsnivåer – fortsätter gälla till 2022

Grundersättningen är 510 kr/dag före skatt.
Den högsta dagpenningen är 1 200 kr de första 100 dagarna, därefter 1 000 kronor.

Karens – återinfördes i januari 2021

Den 4 januari 2021 återinfördes karenskravet, som varit slopat under 2020. Varje ersättningsperiod inleds med sex karensdagar då man inte får ersättning.

Medlemsvillkor – upphörde delvis i januari 2021

Normalt måste du ha varit med i a-kassan tolv månader för att ha rätt till ersättning. Från mars till december 2020 räknas varje månad som fyra månader. Från och med januari 2021 räknas varje månad återigen som en (1).