När riskgrupper och vårdpersonal är vaccinerade borde dessa personer stå näst på tur.

Det är ett av kraven till regeringen med anledning av pandemin som LO i dag presenterade på en presskonferens.

– Vissa grupper måste prioriteras. Det är alla som arbetar och dagligdags utsätter sig för smitta och står i frontlinjen för att samhället ska fungera, sa LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

Som exempel nämner hon anställda i barnomsorg, kollektivtrafik, transport och handel.

Susanna Gideonsson anser att coronastrategin hittills har varit alltför anpassad till en medelklass som kan jobba hemma. 

Hon betonar också det orättvisa i att personer med låg inkomst drabbats hårdare än andra av sjukdomen. Både när det gäller svår sjukdom och död.

– Alla som nu blir sjuka måste ha rimliga ekonomiska villkor. Därför kommer vi också att ställa utökade krav när det gäller sjukförsäkringen, specifikt utifrån pandemin, sa Susanna Gideonsson.

Konkret innebär kraven bland annat permanent avskaffande av karensavdraget, ökat försäkringsskydd för tillfälligt anställda och att anställda som smittats på jobbet ska kunna få sin sjukdom klassad som arbetsskada.

– Det är ett underbetyg till svensk välfärd att vi inte skyddar alla på samma sätt, säger Susanna Gideonsson.

Utbildning för arbetslösa

På LO:s kravlista står också satsningar mot arbetslösheten på både kort och lång sikt. Bland annat vill LO skapa möjligheten för arbetslösa att gå reguljära utbildningar samtidigt som de har kvar sin a-kassa.

Enligt LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin har regeringen gjort en bra satsning på nya utbildningsplatser.

– Men nu måste vi se till att fylla de platserna, både genom kvalitativ utbildning, men framför allt genom att göra det möjligt att delta.

LO vill också, precis som tidigare, göra förändringarna i a-kassan permanenta. LO vill även indexera taket, vilket skulle innebära att det höjs i takt med löneökningarna.

Välfärd och energi

När pandemin väl klingar av vill LO se breda satsningar på välfärd, digitalisering, energi och infrastruktur för att få igång den svenska ekonomin. 

– Exempelvis genom permanenta resurstillskott till kommunerna. De stora brister inom äldreomsorgen som Coronakommissionen lyfter fram måste lagas, säger Susanna Gideonsson.

En version av den här artikeln publicerades först i Arbetet, som tillsammans med Handelsnytt och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.