De anställdas löner ska inte påverkas vid en nedstängning. Enligt Handels gäller samma sak som om butiken skulle stängas på grund av att trängselreglerna inte följs – varken anställningsvillkoren eller arbetsplikten ska påverkas.
– Du är fortfarande anställd och ska ha den lön du skulle ha haft om butiken varit öppen. Det kan tänkas att du får andra arbetsuppgifter men dessa ska rymmas i vad som normalt görs i en butik, säger Claes Larsson, chef för Handels fackliga rådgivning, Handels direkt.

Butiker som får hålla öppet:

  • Matbutiker
  • Postombud – men endast avdelningen för postutlämning
  • Apotek
  • Optiker
  • Djurbutiker som säljer foder eller andra produkter för djur
  • Byggvaruhus som säljer till yrkesmän

Svensk Handel är oroliga

– Vi förstår såklart att regeringen behöver ha det här verktyget i verktygslådan. Men om det skulle bli aktuellt måste regeringen veta att nedstängningen ger effekt och gör skillnad. Det är en stor inskränkning i det fria näringslivet, menar Mats Hedenström som är näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Ett nedstängningsstöd till de företag som drabbas är på gång. Men stödet måste godkännas av EU.
– Processen måste skyndas på. För att rädda företag och jobb vore det bättre att be EU om förlåtelse istället för att be om lov, säger Mats Hedenström.

Förslaget om nedstängning är nu ute på snabbremiss. Det finns ännu inget datum för när förslaget skulle kunna börja gälla. En eventuell nedstängning ska bara kunna göras under en kortare tid. Regeringsbeslutet måste även först prövas i riksdagen.

Ekonomiskt stöd på gång

Regeringen vill att företag som stängts ner ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka upp till 100 procent av sina fasta kostnader. Men först måste EU-kommissionen ge sitt godkännande. Stödet kan betalas ut i efterhand.