– Jag kände att jag inte orkade mer. Det går inte att jobba när någon står och stirrar på en i tre timmar. När han förföljde mig hem ringde jag polisen. 

Kunden är välkänd i butiken och Julia Salomonsson berättar att många av de kvinnliga anställda tycker att han är obehaglig. Men i Julias fall gick det ett steg längre. Mannen började komma med gåvor, ville träffa henne privat och lämnade henne inte ifred.

– Jag jobbar mycket i vår hamburgeria och står med ryggen mot kunderna. Det kryper i kroppen när jag vet att han är där.

Förföljde henne hem

Chefen och kollegor sa ifrån. Bad honom sluta. Men ingenting hjälpte. Det var först när han förföljde henne hem som hon gjorde en polisanmälan. Då gick det fort. På bara några veckor hade han fått kontaktförbud mot henne och tillträdesförbud i butiken där hon jobbar. Sedan dess har hon inte sett honom. 

Mannen är en av fem som hittills blivit portad från en butik med hjälp av den nya lagen, enligt siffror från Åklagarmyndigheten. I hans fall skriver åklagaren att det finns risk att han kommer att allvarligt trakassera Julia och att han är misstänkt för att ha ofredat henne genom att söka upp henne på arbetet och i hemmet. Därför blev han portad i tre månader. 

Känner sig trygg

– Jag fick beskedet på jobbet och det kändes som att jag kunde andas ut. Jag behöver inte oroa mig för att han ska komma in på jobbet. Jag kan känna mig trygg – i tre månader i alla fall, säger Julia Salomonsson. 

Hon tycker att hon fått bra stöd från chefen och kollegor. Hon har kunnat ringa till chefen så fort mannen kommit in i butiken.

– Jag har blivit betrodd från början. Jag tycker att jag ska kunna ge service och vara glad och trevlig utan att det ska tolkas som en invit eller utnyttjas på fel sätt. Det är också viktigt att se var ansvaret ligger. Det är inte mitt fel att han tolkat det så här.

Svårt att bli portad

Totalt har åklagare tagit beslut i 36 fall sedan tillträdesförbudet infördes 1 mars. Fem personer blev portade från olika butiker i landet, 30 personer blev inte portade och i ett fall avskrevs ärendet.

För att en person ska få tillträdesförbud krävs att det finns risk för att han eller hon kommer att begå brott i en viss butik eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om personen tidigare har begått brott i eller i anslutning till butiken.

Här är några exempel på ansökningar om tillträdesförbud som åklagare tagit ställning till:

31-åring blev inte portad

Personalen misstänkte att den 31-åriga mannen återkommande snattade i butiken. Men eftersom han inte är dömd för, eller utreds för, brott som ska ha skett i eller i anslutning till butiken så blir han inte portad. 

46-årig tjuv blev portad

Mannen har vid flera tillfällen dömts för stöld. Han är också misstänkt för stöld i den aktuella butiken och närliggande butiker. Därför finns risk att han kommer att fortsätta begå brott och därför portas han. 

Aggressiv 35-åring portad

Mannen är tidigare dömd för ringa stöld och hot mot tjänsteman i den aktuella butiken. Han är även misstänkt för flera brott. Mannen ska ha uppträtt hotfullt och aggressivt mot personalen i butiken och åklagaren anser att det finns risk att han fortsatt begår brott och allvarligt trakasserar anställda. Därför får han tillträdesförbud. 

Brottsmisstänkt 40-åring blev inte portad 

Kvinnan är misstänkt för brott vid ett enstaka tillfälle i butiken. Hon är inte tidigare dömd för brott i butiken. Åklagaren tycker inte att det finns skäl att misstänka att hon kommer att begå fler brott i butiken eller trakassera någon. Därför blir hon inte portad. 

Lagen om tillträdesförbud

Lagen om tillträdesförbud i butiker gäller personer över 15 år.

En person över 15 år kan få tillträdesförbud om det finns risk för att han eller hon kommer att begå brott eller trakassera någon i butiken.

Tillträdesförbudet gäller för en viss tid, högst ett år. Det kan förlängas med ett år i taget.

Frågan prövas av åklagare efter skriftlig ansökan av butiken eller från polisen. Ärendet ska handläggas skyndsamt.

Den som drabbas av förbud kan begära att det prövas i tingsrätten.

Den som bryter mot tillträdesförbud kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Lagen trädde i kraft 1 mars 2021.