Pandemin har drabbat hela samhället och oss alla hårt.
Längs den norska gränsen har dock handeln och Handels medlemmar drabbats på ett sätt som inte går att jämföra med resten av landet. 

I vår avdelning och Strömstad såg vi hur allt omkullkastades när norska gränsen stängdes. Över en natt förlorade gränshandeln nästan hela sin omsättning och de köpcenter och handelsplatser som brukar omsätta miljardbelopp ekade plötsligt tomma. Till följd av krisen i handeln har närmare 1 500 personer blivit uppsagda eller korttidspermitterade. Strömstad är nu den kommun där arbetslösheten ökat allra mest på ett år.  

Pandemin och krisen drabbar oss Handelsmedlemmar på livets alla plan. 
Förutom att många av oss förlorat stora delar av vår inkomst så har också resten av livet slitits isär. Vi har vänner och familj på andra sidan den stängda gränsen. Många av oss har inte träffat nära och kära på över ett år.

Det behövs mer riktade stöd och åtgärder för att vi skall rida ut krisen och för att våra jobb skall finnas kvar när gränsen öppnar.
Vi i Handels kommer fortsätta kämpa tillsammans för varandra och våra jobb.
Krisen i gränshandeln är akut och får inte glömmas bort!