Grundtanken i den svenska modellen och det alla LO-förbund strävar efter är starka och bra kollektivavtal för sina medlemmar. Därför är det mycket märkligt att AMF, som ägs av LO och Svenskt Näringsliv, har valt att investera våra tjänstepensionspengar i ett företag som konsekvent vägrar teckna kollektivavtal. 

Utan kollektivavtal kan de anställda inte räkna med någon tjänstepension – som ju är hela poängen med AMF. AMF väljer att i sitt pressmeddelande beskriva Budbee som ett företag med ”konkurrenskraftiga smarta lösningar”. 

”Lönedumpning”

Valle Karlsson, ordförande Seko, och Tommy Wreeth, ordförande Transport­arbetareförbundet, är inte lika imponerade. De väljer i stället ord som ”underbudskonkurrens” och ”lönedumpning” i sin beskrivning i debattartikeln i Svenska Dagbladet 16 februari. 

Johan Nord, Handels Umeå.

Vi håller med Valle och Tommy att det är oroväckande att AMF väljer att investera i ett bolag som har som affärsidé att omkullkasta den svenska modellen. Det kan aldrig vara i våra medlemmars intresse, hur lukrativt kapitalförvaltningschefen på AMF än tycker att det är. Vi vill naturligtvis att Budbee, likt till exempel Foodora, tecknar kollektivavtal med Transportarbetareförbundet. 

Pressa fram avtal

LO bör samlat verka för att förmå Budbee att sätta sig vid förhandlingsbordet och komma fram till en överenskommelse, som ju är praxis på resten av den svenska arbetsmarknaden. 

Varför skulle Budbees anställda förtjäna mindre? Om Budbee fortsätter vägra teckna kollektivavtal bör LO verka för att AMF avyttrar innehavet i Budbee omedelbart, för ett tydligare exempel på att såga av grenen en sitter på har vi inte sett på länge.