Ett av de viktigaste uppdragen journalister har är att granska makten. Därför har journalistik en särställning i samhället och skydd i grundlagen. Utan yttrandefrihet och fria medier är risken stor för maktmissbruk och korruption.

Vad är det då för makt vi ska granska? Framför allt handlar det om det offentliga som finansieras via skatter. Om hur regeringen, riksdagen, myndigheter och kommuner sköter det uppdrag vi medborgare gett dem.

Utan yttrandefrihet och fria medier är risken stor för maktmissbruk och korruption.

Anställda inom offentlig verksamhet har därför ett starkt skydd i grundlagen om de vänder sig till journalister med tips. Det har inte privatanställda.

Globala företag har makt

Men det finns mycket makt utanför det offentliga. Stora globala företag. Chefer och företagsledare. Handelsanställda med visstidsjobb har inte mycket att komma med om de blir illa behandlade. För att medier ska kunna granska dessa arbetsgivare behövs era berättelser.

Medier har makt

Medierna har också makt. En undersökning från idéinstitutet Katalys visar att bara 11 procent av de personer som förekom i tv under 2015 tillhörde arbetarklassen. Röster från privatanställda arbetare syns alltså sällan.

Till viss del handlar det säkert om lojalitetsplikten, men framför allt om rädsla att få sämre villkor eller förlora jobbet om man höjer rösten.

Män har makt

Även män har makt. Det blir tydligt när man tittar på enkäten vi gjort. På lager, där männen dominerar, är anställda inte lika rädda att uttala sig.

I mitt jobb har jag pratat med tusentals anställda i olika branscher. Och jag har aldrig varit med om en så tyst bransch som butikshandeln. Den består till större del av unga kvinnor med osäkra anställningar.

Men ni har också makt. Det visade bland annat metoo-uppropen där miljontals unga kvinnor skakade om hela världen.

Men ni har också makt. Det visade bland annat metoo-uppropen där miljontals unga kvinnor skakade om hela världen. Tillsammans kan ni göra skillnad.

Så länge arbetsgivarna har makten finns jag och mina kollegor för att berätta era historier – anonymt när det behövs. Men jag hoppas innerligt att det kommer en dag när jag slipper lova anonymitet till handelsanställda som vill berätta om sin jobbvardag.