Sedan i början på mars räknar Socialstyrelsen gravida som riskgrupp. Detta på grund av en ökad risk för för tidig födsel om man blir sjuk i covid 19 under den senare delen av graviditeten.

Har rätt att neka anställda att jobba

Arbetsgivare som inte kan omplacera eller låta anställda arbeta hemifrån har därför rätt att förbjuda sin personal att gå till jobbet. I stället får man vara hemma med graviditetspenning från Försäkringskassan.

Det var precis vad som hände Lisa Hager, klubbordförande på Willys i Karlstad.

Han hade själv inte förstått att jag precis gått in i vecka 20 så det blev väldigt abrupt. Jag jobbade klart mitt pass. Sedan dess har jag varit hemma

Lisa Hager, Willys Karlstad.

– Det kom lite som en chock faktiskt. Under ett möte berättade chefen att Axfood hade gjort en riskbedömning gällande gravida. Han hade själv inte förstått att jag precis gått in i vecka 20 så det blev väldigt abrupt. Jag jobbade klart mitt pass. Sedan dess har jag varit hemma, berättar hon.

Antikroppar spelar ingen roll

Både Lisa och hennes sambo har haft covid 19, och båda har antikroppar efter sjukdomen. Det i kombination med att hon inte jobbar i kassan har gjort att hon inte känt sig orolig för att arbeta. Dessutom hade hon tänkt vara ledig en tid innan graviditeten och hade en ersättare på ingång.

– Jag jobbar på kolonialavdelningen och behöver inte ha kunderna inpå mig. Med tanke på att jag har antikroppar hade jag kanske önskat att jag hade fått välja mer själv, säger hon.

Axfood ger 10 procent i utfyllnad

Som kompensation för att hon inte kan jobba får Lisa Hager en utfyllnadsersättning av sin arbetsgivare. Det är ett beslut som Axfood tagit på koncernnivå och det gäller därmed alla gravida inom Willys, Hemköp och Dagab. Totalt handlar det om 10 procent av lönen. 

Det är ett tufft beslut att inte tillåta medarbetare att arbeta och vi ser det som en förlust för vår koncern att så tidigt in i graviditeten förlora värdefull kompetens. Men omsorgen om våra medarbetare går före och väger tyngre

Monica Längbo, HR-direktör på Axfood.

Utfyllnaden är retroaktiv från den 1 mars 2021 och utgår för samma dagar som man får graviditetspenning.

− Det är ett tufft beslut att inte tillåta medarbetare att arbeta och vi ser det som en förlust för vår koncern att så tidigt in i graviditeten förlora värdefull kompetens. Men omsorgen om våra medarbetare går före och väger tyngre, säger Monica Längbo, HR-direktör på Axfood.

– När den här exceptionella situationen uppkom där vi insåg att vi skulle tvingas skicka hem gravida redan i vecka 20 enades vi snabbt om att vi ville erbjuda en viss utfyllnadsersättning.

Bra – men förlorar ob

Lisa Hager tycker att kompensationen är bra. Men anser också att Axfood kunde ha skjutit till mer.

– Jag förstår självklart att de tänker så här, och det är bra att man får en ersättning. Sen försvinner ändå ob:et. Och graviditetspenning är inte pensions och semestergrundande. Man ska också komma ihåg att Axfood går väldigt bra just nu.

I slutändan är Lisa Hager ändå glad över att vara hemma och fokusera på graviditeten. Några veckor efter att hon gick hem började också den brittiska coronavarianten att sprida sig i Karlstad. Det satte saker i ett nytt ljust, berättar hon

– Den varianten verkar inte ge några symtom, så med tanke på det känns det helt rätt. Min läkare och min barnmorska tycker likadant.

Räknar med inkubationstid på två veckor

Socialstyrelsen bedömer att kvinnor i graviditetsvecka 22–36 som får en covid 19-infektion löper en större risk att föda för tidigt.

Är man gravid ska därför arbetsgivaren göra en riskbedömning av arbetsmiljön. Kan man inte omplacera eller anpassa arbetsuppgifterna, till exempel genom hemarbete, kan man bli förbjuden att arbeta. Är så fallet har man rätt till graviditetspenning.

Graviditetspenningen betalas ut från vecka 20 eftersom man räknar med  en inkubationstid på två veckor.

Källa: Socialstyrelsen, Försäkringskassan.