Jag är lagerarbetare och jobbar heltid, måndag–fredag. Vad händer med min arbetstid när en röd dag infaller? Vi har alltid stängt och är lediga på röda dagar. /Johan

Svar:
Om din arbetsgivare har kollektivavtal för lager och e-handel ska din arbetstid minskas under veckor med helgdagar som infaller måndag till fredag och med bibehållen månadslön. Det innebär till exempel att om en fredag är helgdag, så ska du jobba åtta timmar mindre om du är heltidsanställd, antingen genom att vara ledig på helgdagen eller få timmarna utlagda som ett ledigt
arbetspass och då utan löneavdrag.
/Peter, facklig rådgivare