Arbetsdomstolen konstaterar i sin dom, som meddelades på onsdagen, att det inte är bevisat att lagerarbetaren på något sätt har brutit mot sina skyldigheter i anställningen. 

Kvinna blev fasthållen

Händelsen inträffade i oktober 2020 på Icas lager i Helsingborg. En kvinnlig lagerarbetare blev fasthållen med grepp nära halsen av en 30-årig arbetskamrat. En 45-årig kollega som stod bredvid när det hände blev avskedad efter händelsen. Ica hävdade att 45-åringen uppmuntrat till våld i stället för att avvärja det och därefter ljugit om saken när arbetsgivaren försökte utreda vad som hänt.

Rätt på alla punkter

Handels protesterade och stämde Ica i Arbetsdomstolen för felaktigt avskedande. Domen som meddelades på onsdagen ger lagerarbetaren och facket rätt på alla punkter. 

45-åringen har inte själv utövat våld mot kvinnan. Inte heller är det enligt domstolen bevisat att han har uppmuntrat 30-åringens handgripligheter. Som lagerarbetare hade 45-åringen inget särskilt ansvar för ordningen mellan arbetskamraterna. Varken lagen, lojalitetspliken eller Icas interna regler tvingar en anställd att ingripa mot bråk om det inte uppenbart kan leda till allvarlig skada.

Enligt domstolen har 45-åringen heller inte försvårat utredningen av händelsen.

Skadestånd

Ica hade därför inte skäl att avsluta 45-åringens anställning. Arbetsdomstolen ogilitigförklarar avskedandet. 45-åringen ska få 125 000 kronor i skadestånd och 426 000 kronor i utebliven lön, plus ränta. Dessutom ska Ica tillsammans med Svensk Handel betala fackets rättegångskostnader på nästan 380 000 kronor.

Jessica Berlin, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd är mycket nöjd med domen.

– Vi är jätteglada att AD har kommit fram till det som vi har hävdat hela tiden. Vi förstod aldrig varför Ica och Svensk Handel valde att driva detta till domstol. Det finns ingen civilkuragelag i Sverige som tvingar människor att ingripa mot bråk, säger Jessica Berlin.

Innebär domen att 45-åringen får tillbaka sitt jobb på Ica-lagret?

– Den frågan får vi återkomma till, säger Jessica Berlin.

Icas kommentar

Icas förhandlingschef Patrik Frank är inte lika nöjd. I mejl till Handelsnytt kommenterar han domen så här:

”Arbetsdomstolen konstaterade att de handgripligheter som vår kvinnliga medarbetare utsattes för ’tveklöst i och för sig var olämpliga på en arbetsplats’. Men enligt Arbetsdomstolen var det acceptabelt att stå bredvid, utan att på något sätt agera för att avbryta handgripligheterna, och titta på när en kvinna blir utsatt för tveklöst olämpliga handgripligheter på arbetsplatsen, om handgripligheterna, som Arbetsdomstolen bedömer det ’inte uppenbart’ kunde leda till allvarlig skada.  Att bara titta på var inte att delta i trakasserierna. Vår uppfattning är att det mycket väl kunnat leda till allvarlig skada och att beteendet inte kan accepteras på en arbetsplats.”

Läs Arbetsdomstolens dom här.