Under Handels kongress klubbades ett handlingsprogram för framtidens branscher, där facket beskriver hur de ska jobba med ett antal utmaningar de kommande fem åren.

En av debatterna i som uppstod i samband med detta handlade om att Handels ska driva frågan om rätt till tjänstledighet för att prova ett annat jobb hårdare.

Vill bli trädgårdsmästare

Carolina Eriksson

Carolina Eriksson som jobbar på en klädbutik ställde sig upp i den digitala talarstolen och sa: ”Om rätten till tjänstledighet för att få prova ett annat jobb fanns med i lagen skulle jag inte stå här. Då skulle jag vara trädgårdsmästare.”

Carolina Eriksson har sökt en trädgårdsutbildning tre gånger nu utan att komma in. Det är många som söker och en viktig del är att ha erfarenhet från trädgårdsbranschen.

– Det är ju många handelsträdgårdar som söker sommarpersonal. Att jobba en sommar hade varit ett bra sätt få erfarenhet och känna på om det verkligen är det jag vill göra.

Heltidsjobb på klädbutik

Men hon får inte tjänstledigt från sitt jobb på en stor klädkedja i Västerås.

– Jag har en fast heltidstjänst inom handeln. Det är inget man säger upp sig från. Jag tror att om fler fick tjänstledigt skulle fler våga byta jobb och det skull bli mer rotation på arbetsplatserna.

Förbundsstyrelsen nedröstad av kongressen

Carolina Eriksson och flera andra kongressledamöter ville att det skulle skrivas in i handlingsprogrammet att förbundet ska jobba mer aktivt med frågan. Förbundsstyrelsen tyckte inte att det behövdes eftersom ett sådant beslut redan finns från kongressen 2016. Men förbundsstyrelsen blev totalt nedröstad av en kongress som uppenbarligen tyckte att det kunde göras mer i denna fråga.  

Handlingsprogram för framtidens branscher

Hållbarhet

Handels konstaterar att branschen måste bli hållbar och cirkulär. Anställda måste få kompetensutveckling i hållbarhetsfrågor. Handels ska också jobba för en rättvis klimatomställning som tar hänsyn till ekonomisk och social hållbarhet, både i Sverige och i produktionskedjorna utomlands.

Kompetensutveckling

Automatiserade lager, självskanningskassor, lagning av varor och kunder som kräver avancerad rådgivning kräver nya kunskaper och förändrade arbetsuppgifter. Handels ska jobba för att anställda involveras i förändringar på arbetsplatsen och får den kompetensutveckling som behövs.

Mer avancerade jobb kräver högre lön

I takt med att branschen utvecklas krävs mer specialiserade och avancerade kunskaper hos de anställda. Handels ska jobba för att höja lönerna på dessa jobb och arbeta för att ta fram tydligare yrkesbefattningar med uttalat ansvar, självständighet och inflytande.

Utbildning och lärande

Eftersom jobben förändras snabbt måste anställda ha rätt till kompetensutveckling under hela yrkeslivet. Handels ska också verka för att öka möjligheterna till validering av kunskaper man fått utanför en officiell utbildning. Dessutom ska facket jobba för att staten ska finansiera en generationsväxling där äldre anställda får tid att lära upp yngre.

Handels ska också jobba för att lagen ändras så att anställda har rätt att vara tjänstlediga för att prova ett annat jobb.

Trygghetssystem

En omställningsförsäkring kan anställda som blivit av med jobbet ta del av. Där kan man få hjälp med till exempel coachning, utbildning eller pengar via avgångsbidrag. Handels ska jobba för att även visstids- och deltidsanställda får samma villkor. Facket ska också jobba för att det ska finnas bättre ekonomiska möjlighet för att utbilda sig mitt i livet och för att a-kassan ska bli bättre.

Fler utbildningar i handelns yrken

Handels ska jobba för att utbildningarna ska anpassas till yrkesverksamma, till exempel att fler utbildningar ska gå att läsa på deltid och distans. Fler yrkesutbildningar inom handelns branscher på både gymnasiet och yrkesutbildningar. Att det ska finnas yrkesvägledning även för vuxna.

Praktik och subventionerade anställningar

Handels ska jobba för att arbetsgivare inte utnyttjar praktikanter och personer med subventionerade anställningar. Det ska också finnas tid för att handleda personerna. Bara företag med kollektivavtal ska kunna ta in personer med subventionerade anställningar.