Fackklubbar och enskilda medlemmar kan få hjälp av fackets juridiska byrå LO-TCO Rättsskydd att driva ärenden till domstol när förhandlingar mellan facket och arbetsgivaren inte gett resultat. Det kan handla om att en anställd fått för lite lön, blivit felaktigt behandlad på jobbet eller fått fel ersättning för en arbetsskada.

Tredubbling

Under 2021 avslutade Rättsskyddet 85 ärenden som rör medlemmar i Handels – 26 färre än året innan. Trots detta mer än tredubblades det belopp Handels och medlemmar i Handels fick ut i form av skadestånd och andra ersättningar från 6,5 till 21,7 miljoner kronor. Den genomsnittliga ersättningen ökade från 59 000 till 255 000 kronor per ärende.

Handels ombudsman Fredrik Wimborn, som ansvarar för de här ärendena, vet inte vad det beror på att ersättningsnivån ökat så kraftigt.

– Det kan vara en slump, säger han.

Avsked

Handels har under 2021 drivit flera rättsfall som rör felaktigt avskedande. Fredrik Wimborn kan inte säga med säkerhet vilken betydelse fallen har för statistiken men i flera fall har det gett stora ersättningar till medlemmar vid förlikning eller dom.

Fyra av fallen gäller lagerarbetare på Ica. Tre av dem slutade med förlikning som gav de drabbade ersättning vars storlek inte är offentlig. Det fjärde avgjordes i Arbetsdomstolen och ledde till att den felaktigt avskedade lagerarbetaren fick 1,7 miljoner kronor i skadestånd. En annan förlikning gällde en klubbordförande på Coop som enligt Handels blivit avskedad på grund av sitt fackliga uppdrag.

Närmare analys

Tendensen med färre avslutade ärenden men högre utverkad ersättning från rättsskyddet gäller inte bara Handels utan också hela gruppen LO-förbund. Den genomsnittliga ersättningen i LO:s förbund ökade förra året från 120 000 till 208 000 kronor per ärende. Susanne Lundberg, enhetschef på LO-TCO Rättsskydd kan i dag inte säga vad det beror på.

– Det behöver vi analysera närmare, säger hon till Handelsnytt.

Av LO-förbunden var det bara IF Metall som förra året fick mer ersättning än Handels via LO-TCO Rättsskydd. (Staplarna visar ersättningen under 2021 i tusentals kronor.)