Februari 2022 – Diskriminering

Handels stämmer ABF för diskriminering. Två kvinnor har enligt facket förbigåtts vid internrekrytering till en ny ekonomitjänst på ABF:s förbundsexpedition. Kvinnorna var enligt facket mer meriterade än den man som fick jobbet.

November 2021 – Påhittad arbetsbrist

Fackets juristbyrå stämmer ABF Sydvästra Götaland på 150 000 kronor för vad de menar är en påhittad arbetsbrist. Det har också pågått förhandlingar där arbetsgivaren ska ha försökt tvinga en äldre medarbetare att sluta i förtid mot sin egen vilja.

Maj 2021 – Uppsagda på en kafferast

Skyddsombud begär att Arbetsmiljöverket griper in i samband med en omorganisering i ABF Norra Stockholms län. Enligt insatta sades halva styrkan upp ”på en kafferast”.

Augusti 2020 – Hindrat facket

Handels kräver 500 000 kronor i skadestånd av ABF i Norrbotten för att ha hindrat en fackligt förtroendevald i sitt uppdrag och struntat i att förhandla. Skyddsstopp läggs för en anställd som anses utsatt för allvarlig fara för liv och hälsa på grund av stress.

December 2019 – Extrem stress

Handels vädjar till Arbetsmiljöverket att gripa in mot en extremt stressig arbetssituation efter omorganisationen av ABF:s samordningscentral i Karlstad. Arbetsgivaren har enligt facket ”inte visat något som helst intresse för att finna lösningar”.

Oktober 2019 – Trakasserande chef

Chefen för ABF i Norrbotten tvingas lämna sin tjänst sedan en rad anställda anklagat honom för allvarliga trakasserier.

September 2018 – Felaktig uppsägning

Handels stämmer ABF Botkyrka-Salem sedan en anställd blivit uppsagd på grund av arbetsvägran. Enligt facket, som kräver 150 000 kronor i skadestånd, har personen bara haft för mycket att göra.

Botkyrka avslutade samarbete med ABF

Botkyrka kommun beslutade i februari 2022 att omedelbart avsluta samarbetet med ABF som drivit fritidsklubbar och fritidsgårdar i kommunen. Kommunen hänvisar till allvarliga brister i ABF:s arbetsgivaransvar, bland annat när det gäller arbetsmiljö och ekonomi.